28 januar 2016

Bergen Group Services skal vokse på fremtidige energiløsninger

Bergen Group Services AS har blinket ut Energi & Industri som et vekstområde de kommende årene. Asbjørn Grini er tilsatt som ny leder for den nye satsingen.

Avdeling Energi & Industri vil få sin hovedbase i selskapets avdeling på Straume på Sotra.

Adm. dir. Frode Johansson i Bergen Group Services ser store muligheter til å vokse innenfor et område som gir mulighet til å utnytte mye av den kompetansen og kapasiteten selskapet allerede har tilegnet seg.  

-Bergen Group Services AS vil også i fremtiden opprettholde et sterkt fokus på maritim service og leveranser inn mot landbasert industri. Nå ønsker vi i tillegg å utvikle våre eksisterende leveranser inn mot olje- og gassindustrien til å omfatte et marked som dekker hele energisektoren, sier Frode Johansson.

Dette betyr blant annet leveranser inn mot ulike deler av verdikjeden som fokuserer på fremtidsrettet og fornybar energi.

Asbjørn Grini (bildet over) er tilsatt som leder for det nye Energi & Industri - området og tiltrer allerede denne uken. Grini (50) er utdannet maskiningeniør, og tar med seg omfattende ledererfaring fra blant annet flere år som konserndirektør for HR og KHMS i Bergen Group. I tillegg er avdelingen tilført ytterligere salgsressurser som skal brukes for å realisere vekstplanene.     

-Bergen Group Services har en sterk operasjonell drift knyttet til selskapets kompetanse på komplekse maritime serviceprosjekt. Vi tror at mye av denne kompetansen og erfaringen vil gi oss muligheter til å øke vår aktivitet inn mot et bredere spekter enn leveranser inn mot den konkurranseutsatte olje og gass-sektoren.  Det fremtidsrettede «grønne» energimarkedet representerer i så måte en spennende mulighet, påpeker Johansson som er åpen for at veksten kan skje både direkte mot nye kunder og gjennom samarbeid med andre aktører.

Bergen Group Services AS kjøpte i februar i fjor virksomheten i Fjell Industries AS på Straume på Sotra. Kjøpet tilførte Bergen Group Services nærmere 3.500 kvadratmeter med ekstra produksjonsfasiliteter godt tilrettelagt for fremtidig produksjons- og serviceoppdrag inn mot hele energimarkedet.

Bergen Group Services AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte konsernet Bergen Group ASA. Den operative aktiviteten foregår ved selskapets hovedbase på Laksevåg (Skjøndal) og avdelingen på Straume på Sotra. Bergen Group Services har i tillegg en omfattende aktivitet ute på kunde-lokaliteter i Hordaland samt egne reiseteam som dekker det meste av Norgeskysten.

Kontaktperson:
Adm. dir. Frode Johansson i Bergen Group Services AS, telefon 970 80 766