23 desember 2015

Tildelt oppdrag med inspeksjons- og tilstandskontroll på minejaktfartøy

Bergen Group Services AS har blitt tildelt oppdrag med inspeksjons- og tilstandskontroll for minejaktfartøyet KNM Hinnøy. Oppdraget skal i hovedsak gjennomføres i 1. kvartal 2016.

Oppdraget på minejaktfartøyet er en del av en rammeavtale som Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) har inngått med Bergen Group Services AS og to andre selskap knyttet til skipsteknisk vedlikehold og reparasjon på deler av Forsvarets fartøy-kategorier.

-Bergen Group Services har over mange år bygget opp en omfattende kompetanse knyttet til inspeksjon- og vedlikehold av avanserte hurtiggående fartøyer for både sivile og militære kunder. Vi har det siste halvåret fått en bekreftelse på at vi er konkurransedyktige i en tid der konkurransen er stor og markedet stiller høye krav til både kostnad og kvalitet, sier Frode Johansson og viser til at Bergen Group Services AS i høst er blitt tildelt to nye rammeavtaler med etablerte aktører innenfor maritim virksomhet. Både avtalen med Volvo Penta om å inngå i deres regionale servicenett og avtalen med Marine Jet Power AB om salg og service på selskapets vannjet-systemer i Norge har allerede tilført økt aktivitet til Bergen Group Services AS.

Bergen Group Services AS er et heleid datterselskap av Bergen Group ASA. Selskapet har sitt hovedfokus på markedssegmentene Maritim Service, Forsvar og Olje & Gass/Industri. Bergen Group Services hadde i 2014 en omsetning på 265 millioner kroner og et driftsresultat på 24 millioner kroner. Selskapet kjøpte tidligere i år opp virksomheten i Fjell Industries AS og sikret seg dermed større og mer moderne produksjonsfasiliteter som gir økt kapasitet både i volum og størrelse på de strukturer som kan håndteres. Overtakelsen har også tilført selskapet ytterligere kompetanse både i bredde og dybde, og bidrar å styrke grunnlaget for Bergen Group Services AS sine ambisjoner om videre vekst innen for både eksisterende og nye markeder.  Mer informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.bergengroup.no.

Kontaktperson:
Adm.dir. Frode Johansson, Bergen Group Services AS, tlf. 970 80 766