23 oktober 2015

Bergen Group ASA rydder for fremtidig vekst

Bergen Group ASA er i ferd med å sluttføre en strategisk og operasjonell ryddeprosess som skal bidra til fremtidig vekst og fortsatt lønnsomhet i konsernets gjenværende virksomhet.

foto HPE-06.jpg

Konsernsjef Hans Petter Eikeland (bildet) karakteriserer arbeidet svært viktig for å bygge fremtidige verdier i konsernet:

-Vi har vært gjennom noen svært krevende men helt nødvendige endringer som både har inkludert salg av virksomheter og oppbud i datterselskaper. Dette har i tillegg skjedd i en periode preget av aktivitetsnedgang innen store deler av den offshore-relaterte industrien, noe som påført oss en del ekstra utfordringer.  Nå ser vi imidlertid konturene av en fremtid som gjør det mulig å tenke vekst basert på lønnsomme forutsetninger, sier Eikeland.

Konsernsjefen viser til at den operasjonelle aktiviteten i Bergen Group ASA i all hovedsak nå skjer i datterselskapet Bergen Group Services AS. Bergen Group Services AS har i flere år hatt en stabil omsetning og en positiv inntjening.  I fjor omsatte selskapet for 265 millioner kroner og leverte et driftsresultat på 24 millioner kroner. 

-Bergen Group Services sin virksomhet og finansiering er uavhengig av de øvrige konsernselskapene. Verken konkursboene eller gruppens bankforbindelse har noen krav mot Bergen Group Services som kan vise til en solid balanse og som over lang tid har drevet en lønnsom virksomhet, påpeker konsernsjefen.

Bergen Group Services har over lang tid bygget opp en robust og variert kundeportefølje i spot-markedet. Samtidig har selskapet lykkes i å etablere langsiktige rammeavtaler som bidrar til å videreutvikle og styrke selskapets kompetanse på komplekse maritime serviceprosjekt. De omfattende rammeavtalene med Forsvaret og med Redningsselskapet er en bekreftelse på dette.

- Bergen Group Services sitt målrettede arbeid med å videreutvikle og utvide markedsgrunnlaget har gitt positive resultater i et utfordrende år for både oss og våre konkurrenter, sier Eikeland. Han peker på at selskapet i løpet av oktober har blitt tildelt to spennende rammeavtaler med etablerte aktører innenfor maritim virksomhet. Både avtalen med Volvo Penta om å inngå i deres regionale servicenett og avtalen med Marine Jet Power AB om salg og service på selskapets vannjet-systemer i Norge, medfører en ytterligere styrking av selskapets operative plattform og grunnlag for videre vekst. 

Bergen Group Services har også gjort grep for å sikre seg større fasiliteter og økt produksjonskapasitet. Kjøpet av virksomheten i Fjell Industries tidligere i år tilfører Bergen Group Services nærmere 3.500 kvadratmeter med ekstra produksjonsfasiliteter godt tilrettelagt for fremtidig produksjons- og serviceoppdrag.

-Vi har i en krevende tid lykkes i å få på plass både en større kapasitet og en styrket kompetanse som gir oss grunnlag for en videre vekst innen for både eksisterende og nye markeder, konstaterer konsernsjef Hans Petter Eikeland.

I forbindelse med ryddeprosessen i Bergen Group ASA er det også gjort ulike grep for å redusere kostnader og samordne den operasjonelle kompetansen. Som en del av denne prosessen har gjenværende konsernledelse nå i oktober flyttet fra Hanøytangen og inn i administrasjonslokalene til Bergen Group Services sine fasiliteter på Straume i Fjell kommune vest for Bergen.

 

Kontaktperson:
Konsernsjef Hans Petter Eikeland, Bergen Group ASA, mobil 932 08 177