21 oktober 2015

Bergen Group Services tildelt rammeavtale med Marine Jet Power AB

Bergen Group Services AS har inngått avtale med Marine Jet Power AB (MJB) om å være representant for salg og service på selskapets vannjet-systemer i Norge.

Avtalen åpner også opp for at Bergen Group Services AS kan assistere til MJP utenfor Norge etter behov.

Adm.dir. Frode Johansson er godt tilfreds med at Bergen Group Services AS nå har fått på plass to nye rammeavtaler med internasjonale industriaktører i maritim bransje.  Tidligere i denne måneden ble det signert en rammeavtale med Volvo Penta og i samarbeid med Volvo Penta Center Bjordal & Madsen AS i Bergen. Nå har en også fått på plass avtale med Marine Jet Power AB.

-Vi har hatt en langsiktig strategi om å videreutvikle vår kompetanse og kapasitet knyttet til vedlikehold og reparasjon av motor og fremdrifts systemer som brukes for krevende maritime operasjoner der det stilles ekstra høye krav til driftssikkerhet og servicekvalitet. De to tildelte rammeavtalene er en ny bekreftelse på at vi har nådd fem med strategien i både et regionalt og nasjonalt marked, sier Johansson.

Han vurderer den nye avtalen med Marine Jet Power AB som viktig både operasjonelt og strategisk.

- Vannjetsystemene til Marine Jet Power AB er kjent for meget høy driftssikkerhet og god effektivitet. Vi gleder oss til å kunne bruke vår kompetanse til å bidra med en god kundeoppfølging på eksisterende systemer og salg og installasjon av nye, sier Johansson. Hovedbasen for salgs- og servicetjenestene vil bli lagt til Bergen Group Services eksisterende fasiliteter i Bergen.  I tillegg vil en vurdere lokal verkstedkapasitet andre steder i landet ifra markedets behov for rask respons.

Marine Jet Power AB har sitt hovedkontor i Uppsala i Sverige, og har et verdenomspennende salgs og service nettverk og en årlig omsetning på nærmere SEK 300 mill.  MJP sitt produktspekter selges under varemerkene MJP og MJP Ultrajet. Produktene har allerede en god etablert markedsposisjon i Norge.  Mere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.marinejetpower.com.

Bergen Group Services AS er et heleid datterselskap av Bergen Group ASA. Bergen Group Services hadde i 2014 en omsetning på 265 millioner kroner og et driftsresultat på 24 millioner kroner. Selskapet kjøpte tidligere i år opp virksomheten i Fjell Industries AS og sikret seg dermed større og mer moderne produksjonsfasiliteter som gir økt kapasitet både i volum og størrelse på de strukturer som kan håndteres. Overtakelsen har også tilført selskapet ytterligere kompetanse både i bredde og dybde, og bidrar å styrke grunnlaget for Bergen Group Services AS sine ambisjoner om videre vekst innen for både eksisterende og nye markeder.  Mer informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.bergengroup.no.

Kontaktperson:
Adm.dir. Frode Johansson, Bergen Group Services AS, tlf. 970 80 766