7 oktober 2015

Bergen Group Services AS signerer avtale med Volvo Penta

Bergen Group Services AS har signert en rammeavtale med Volvo Penta og i samarbeid med Volvo Penta Center Bjordal & Madsen AS i Bergen.

Adm. dir. Frode Johansson i Bergen Group Services og Helene Norman-Dupuy, Dealer Business Area Manager for Volvo Penta, signerer avtalen mellom selskapene.

Rammeavtalen er knyttet til salg og service på hele Volvo Penta sitt produktspekter til det kommersielle markedet. Produktområdet dekker blant annet komplette fremdriftslinjer for fartøy, marinegenerator, nødaggregater og annet motorpåhengt utstyr.

Adm.dir. Frode Johansson i Bergen Group Services AS vurderer rammeavtalen med det internasjonale Volvo Penta-konsernet som strategisk viktig for selskapet.

-Den nye tilveksten til selskapets produktportefølje gjør at Bergen Group Services nå får utvidet markedsgrunnlaget knyttet til service- og vedlikeholdsoppdrag på hurtiggående dieselmotorer. Dette er et område som vi over tid har arbeidet målrettet med å styrke vår posisjon som en ledende leverandør i det norske markedet, påpeker Frode Johansson.

Han ønsker ikke å tallfeste verdien av den inngåtte avtalen med Volvo Penta, men påpeker at avtalen vil gjøre selskapets tjenesteområde innen avansert skipsvedlikehold enda mer attraktivt i det norske markedet. Selskapet har gjennom mange år hatt en tilsvarende posisjon som «service dealer» for MTU-motorer.

Den viktigste operasjonelle driften i Bergen Group Services er knyttet til selskapets omfattende kapasitet og kompetanse innen skipsteknisk vedlikehold av skip, og vedlikehold og reparasjon av dieselmotorer som brukes for krevende maritime operasjoner med ekstra høye krav til driftssikkerhet og servicekvalitet.

Bergen Group Services har det siste året lykkes i å komplettere en robust og variert kundeportefølje i spot-markedet med flere langsiktige rammeavtaler som bidrar til å videreutvikle og styrke selskapets kompetanse på komplekse maritime serviceprosjekt. Selskapet har i dag omfattende rammeavtaler på ulike maritime tjenester med både Forsvaret og Redningsselskapet.

Bergen Group Services AS er et heleid datterselskap av Bergen Group ASA. Bergen Group Services hadde i 2014 en omsetning på 265 millioner kroner og et driftsresultat på 24 millioner kroner. Selskapet kjøpte tidligere i år opp virksomheten i Fjell Industries AS og sikret seg dermed større og mer moderne produksjonsfasiliteter som gir økt kapasitet både i volum og størrelse på de strukturer som kan håndteres. Overtakelsen har også tilført selskapet ytterligere kompetanse både i bredde og dybde, og bidrar å styrke grunnlaget for Bergen Group Services AS sine ambisjoner om videre vekst innen for både eksisterende og nye markeder.