21 september 2015

Ekstraordinær generalforsamling avholdt i Bergen Group ASA

Bergen Group ASA avholdt ekstraordinær generalforsamling mandag 21. september 2015.

Totalt var 76.06 % av aksjekapitalen representert. Følgende saker fikk nødvendig flertall og ble således vedtatt:

  • Bente Stangeland velges inn som styremedlem i Bergen Group ASA
  • Magnus Stangeland velges som varamedlem for de aksjonærvalgte styremedlemmene i Bergen Group ASA.

Krav om en full uavhengig gransking av Bergen Group ASA og dets datterselskapets drift, som fremsatt av BCHL, ble nedstemt av generalforsamlingen.

Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen er tilgjengelig her.

Kontaktperson:

Tor Lars Onarheim
Styreleder i Bergen Group ASA,
Telefon 934 64 535