16 september 2015

Oppbud i datterselskapet Bergen Group Skarveland AS

Styret i Bergen Group Skarveland AS har vedtatt å begjære oppbud som følge av manglende ordreinngang og sviktende resultater.

Selskapets virksomhet har vært knyttet til rørinstallasjoner i forbindelse med nybygging av skip, samt leveranser til offshore og landbasert industri. Både skips- og offshoremarkedet er det siste året rammet av nedskjæringer, hvilket har hatt en sterk negativ betydning for selskapet.

Bergen Group Skarveland er et heleid datterselskap i konsernet Bergen Group ASA. Selskapets ikke-reviderte tall for 1. halvår 2015 viser en omsetning på NOK 32 millioner og et negativt driftsresultat (EBIT) på NOK 9 millioner.

Selskapets hovedkontor er lokalisert på Sunde i Kvinnherad. Per 31. august hadde selskapet totalt 70 fast ansatte.

Kontaktpersoner:

Hans Petter Eikeland, CEO Bergen Group ASA, mobil 932 08 177 
Øyvind Risnes, Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Bergen Group ASA, mobil 480 48 561