31 august 2015

Bergen Group ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret i Bergen Group ASA har vedtatt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling mandag 21. september 2015 kl. 14.00.

Her vil det bli behandlet en endring i styresammensetningen og et krav om granskning fremsatt av aksjonær Brian Chang Holding Limited. Innkalling, som kan lastes ned her,  vil også bli distribuert skriftlig til alle registrerte aksjonærer i Bergen Group ASA per 28. august 2015 med kjent adresse.

Kontaktperson:
Styreleder Tor Lars Onarheim, tlf. 934 64 535