28 august 2015

Hans Petter Eikeland overtar som konsernsjef

Styret i Bergen Group ASA har tilsatt Hans Petter Eikeland som ny konsernsjef med virkning fra og med 28. august 2015.

Photo HP Eikeland.jpg

Eikeland (bildet) er tilsatt i et engasjement frem til 1. juli 2016, og overtar konsernsjef-stolen etter Asle Solheim.

-Styret er meget fornøyd med at Hans Petter Eikeland har takket ja til å overta som konsernsjef fra og med i dag. Eikeland har en industriell forståelse og handlekraft som vil være viktig i den restruktureringsfasen som pågår i konsernet med tanke på å avslutte prosjekter innenfor riggservice og samtidig sikre et godt grunnlag for lønnsom vekst innenfor gjenværende virksomhet, sier styreleder Tor Lars Onarheim.

Eikeland ble i mai i år hentet inn som COO (Chief Operating Officer) i konsernet for å styrke konsernets operasjonelle ledelseskapasitet for å legge til rette for vekst etter salget av rigg-aktiviteten, og kjenner således godt til konsernet.

-Bergen Group er inne i en fase med mange krevende utfordringer og spennende muligheter. Den gjenværende kompetansen og kapasiteten i konsernet gir etter min mening et godt grunnlag for å kunne planlegge for en langsiktig vekst på lønnsomme premisser, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland.

Eikeland har en omfattende erfaring fra ulike lederverv innen offshore-relatert virksomhet. Han har blant annet vært CEO i Ability Drilling ASA, Rig Manager og VP Operations i Odfjell Drilling og Rig Manager i Smedvig Drilling. Som investor og grunder har han lang erfaring i omstrukturering av utvikling av industriselskaper, blant annet som en av gründerne i det børsnoterte selskapet AGR, og som 50 % eier av Safeguard Group AS som i løpet av får år mangedoblet omsetningen før de i fjor ble kjøpt opp av det internasjonale konsernet Assa Abloy.

Hans Petter Eikeland er vokst opp og bosatt med familie i Bergen.

Kontaktpersoner: 
Styreleder Tor Lars Onarheim, tlf. 934 64 535 
Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177