28 august 2015

Bergen Group ASA: Delårsrapport for 2. kvartal 2015

Bergen Groups videreførte virksomhet hadde i 2. kvartal 2015 en omsetning på 46 millioner kroner etter konserninterne elimineringer og et negativt driftsresultat før avskrivninger på 8 mill.

I 1. halvår 2015 hadde den videreførte virksomheten en samlet omsetning på totalt NOK 115 millioner og et negativt resultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 6 millioner kroner.

Lønnsomheten har ikke vært tilfredsstillende i 1. halvår. Det skyldes hovedsakelig et svekket marked inn mot olje og gass, en midlertidig lavere aktivitet inn mot Forsvaret samt svake resultater i Bergen Group Skarveland AS.

Etter salget av Bergen Group ASAs eiendommer og virksomhet på Hanøytangen 19. mai 2015, er konsernets gjenværende operasjonell aktivitet knyttet til Services-segmentet som består av Bergen Group Services AS og Bergen Group Skarveland AS. Disse selskapene hadde en ordrereserve per 30. juni på totalt NOK 178 millioner. Dette vurderes som en god plattform for å videreutvikle og forsterke en lønnsom drift.

Bergen Group Hanøytangen opplever en anstrengt likviditetssituasjon grunnet manglende oppgjør av sluttregningen fra riggprosjektet Borgland Dolphin avsluttet i 1. kvartal 2015. Som følge av dette blir prosess mot riggeier innledet for voldgiftsretten. Kravet er på ca. 190 millioner kroner, og tvisten vil bli behandlet i 2. kvartal 2016.

Det vises for øvrig til den vedlagte kvartalsrapporten for 2. kvartal for ytterligere detaljer.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177 
Finansdirektør Nils Hoff (finans), tlf. 930 92 346 
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes (media), tlf. 480 48 561