13 juli 2015

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 3. august 2015

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Bergen Group ASA 3. august 2015 i forbindelse med låneopptak på NOK 60 millioner.

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli avholdt i lokalene til Advokatfirmaet Harris DA, Dreggsallmenningen 10/12, 5835 Bergen.

Styret har foreslått at Selskapet skal inngå en låneavtale med Køhlergruppen AS for lån pålydende opptil NOK 60 000 000, ref. børsmelding sendt 24. juni 2015. Siden Køhlergruppen AS er aksjonær i Selskapet må låneavtalen godkjennes av generalforsamlingen i Selskapet, jf. asal. § 3-8. Vedlagt innkallinger følger redegjørelse utarbeidet av PricewaterhouseCoopers (PwC) iht. reglene i asal. § 3-8, jf. § 2-6, for låneavtalen som foreslås inngått.

Innkallingen har blitt distribuert per post til alle aksjonærer per 10. juli 2015 med kjent adresse. Innkallingen kan også lastes ned her.

Kontaktperson:
Øyvind Risnes 
Konserndirektør Organisasjon og Samfunnskontakt
+47 480 48 561