6 juli 2015

Slutter som konsernsjef innen 30. september 2015

Bergen Group ASA og Asle Solheim er enige om at Asle Solheim går av som konsernsjef senest 30. september 2015.

Arbeidet med å avklare ny konsernsjef vil bli samordnet med de strategiske prosesser selskapet nå er inne i. Solheim vil være tilgjengelig for Bergen Group ut hele 2015 for å sikre tilfredsstillende kontinuitet.

Asle Solheim har vært konsernsjef i Bergen Group ASA siden mai 2013. Konsernet har siden den tid gjennomført strukturelle endringer, blant annet salg av skipsbyggingsdivisjonen i fjor og riggvirksomheten på Hanøytangen nå i vår.

- Disse omfattende endringene gjør det naturlig å foreta en strategisk og operasjonell vurdering av den fremtidige konsernstrukturen. I den sammenheng er det fornuftig at styret også blir fristilt til å se på konsernleder-funksjonen, forklarer styreleder Tor Lars Onarheim.

Styrelederen i Bergen Group ASA ønsker å rette en takk til Asle Solheim som har ledet konsernet gjennom en svært krevende periode. Selv om Solheim gir seg som konsernsjef innen utgangen av september, vil han være disponibel for konsernet ut året.

Asle Solheim har stor tro på at Bergen Group har en sterk plattform som gir grunnlag for lønnsom vekst i årene som kommer.

-Da jeg tiltrådte som konsernsjef for to år siden var det blant annet for å styrke fokus mot en ny offshorerelatert vekst med utgangspunkt i det etablerte industriområdet på Hanøytangen. Nå har premissene for den videre veksten endret seg vesentlig. Jeg opplever det derfor som naturlig at styret på fritt grunnlag kan vurdere ny ledelse opp imot fremtidig strategi, sier Asle Solheim.

Kontaktpersoner: 
Styreleder Tor Lars Onarheim, tlf. 934 64 535 
Konsernsjef Asle Solheim, tlf. 993 28 465