25 juni 2015

Bergen Group ASA - ordinær generalforsamling avholdt

Bergen Group ASA sin ordinære generalforsamling ble avholdt torsdag 25. juni 2015 på Storebø i Austevoll. Totalt 75,5 % av aksjekapitalen var representert.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014.

Forslaget om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 20 % av den nåværende aksjekapitalen, samt gjennomføre kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer opp til 20 % av den nåværende aksjekapitalen, fikk ikke kvalifisert flertall. Alle øvrige vedtak ble fattet i tråd med styrets innstillinger og innstillingen fra valgkomiteen.

Styret i Bergen Group ASA består nå av følgene aksjonærvalgte styremedlemmer:

Magnus Stangeland (ikke på valg)
Tove Ormevik (ikke på valg).
Tor Lars Onarheim (valgt for to år)
Espen Selvikvåg Berge (valgt for to år)

Bente Stangeland er valgt som vararepresentant for de aksjonærvalgte styrerepresentantene.

De to ansattvalgte representantene Kristoffer Hope og Jorunn Ingebrigtsen står ikke på valg i år.

 

Signert protokoll fra generalforsamlingen vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Kontaktperson:
Øyvind Risnes
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt, tlf. +47 480 48 561