11 juni 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling

Bergen Group ASA vil avholde sin ordinære generalforsamling torsdag 25. juni 2015 kl. 11:00 på Kulturbakeriet (Storebø) i Austevoll.

Fullstendig innkalling til generalforsamlingen ble 4. juni 2015 distribuert til Bergen Groups registrerte aksjonærer per dato.

Innkallingen, samt årsmelding for 2014 og valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingen, er tilgjengelig på selskapers investor-sider.

 

For videre informasjon, vennligst kontakt:

Øyvind Risnes
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt
+47 480 48 561