29 mai 2015

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Bergen Group sin videreførte virksomhet hadde i 1. kvartal 2015 en omsetning på 360 millioner kroner og et positivt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 11 millioner kroner.

Ordrereserven på 293 millioner er i all hovedsak knyttet til Servicevirksomheten som nå blir konsernets viktigste plattform etter salget av offshorevirksomheten på Hanøytangen tidligere i mai.

Konsernsjef Asle Solheim mener det fremdeles er grunn for nøktern optimisme i en tid der utfordringene står i kø for mange offshorerelaterte selskaper.

-Salget av riggservice og eiendommene på Hanøytangen 19. mai gjør oss langt mindre eksponert mot usikkerheten som nok vil prege offshorebransjen en tid fremover. Samtidig har salget til 245 millioner kroner gitt oss en mulighet til å styrke konsernets økonomiske posisjon og redusere gjeldsbelastningen vesentlig, påpeker Asle Solheim.

Etter salget av Bergen Group ASAs eiendommer og virksomhet på Hanøytangen, er konsernets gjenværende operasjonell aktivitet knyttet til Services-segmentet som består av Bergen Group Services og Bergen Group Skarveland. Disse selskapene, med til sammen 250 ansatte, hadde en samlet omsetning på rundt 440 millioner kroner i 2014.  Ordrereserven i dette segmentet var ved utgangen av mars på rekordhøye 212 millioner kroner.

-Den gjenværende virksomheten i Bergen Group har en godt etablert markedsposisjon basert på dokumenterte lønnsom drift over lang tid. Hovedmotoren fremover vil være Bergen Group Services som over flere år har levert positivt driftsresultat og vekst i ordrereservene, påpeker Asle Solheim.

Salget av Hanøytangen bidrar til at Bergen Group kan styrke prosessen med å videreutvikle konsernets posisjon knyttet til industrielle og maritime tjenester, herunder prefabrikasjon og serviceoppdrag til olje- og gassindustrien. Bergen Group Services har de siste årene hadde økende aktivitet innen prefabrikasjon og serviceoppdrag for olje- og gassindustrien. Imidlertid er den viktigste driften knyttet til selskapets omfattende kapasitet og kompetanse innen skipsteknisk vedlikehold av skip, og vedlikehold og reparasjon av dieselmotorer som brukes for krevende maritime-, forsvars-, og offshore-operasjoner med ekstra høye krav til driftssikkerhet og servicekvalitet. Selskapet har omfattende rammeavtaler på ulike maritime tjenester med både Forsvaret og Redningsselskapet.

Basert på de betydelige strukturelle endringer i konsernet, er det iverksatt en prosess for å identifisere og gjennomføre ulike kostnadsreduserende tiltak, blant annet gjennom en økt integrering av de administrative funksjonene i konsernet og de gjenværende operative selskapene. Samtidig har styret også iverksatt strategiske prosesser som kan åpne for en videre vekst innenfor de videreførte virksomhetsområdene.

 

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Asle Solheim, tlf. 993 28 465
Finansdirektør Henning Nordgulen (finans), tlf. 952 65 990
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes (media), tlf. 480 48 561