13 april 2015

Nytt internasjonalt eierskap på Hanøytangen

Bergen Group har besluttet å selge selskapets eiendom og riggservice aktivitet på Hanøytangen. Den totale transaksjonsprisen er på 245 millioner kroner.

Bergen Group selger den operative driften på Hanøytangen til Semco Maritime AS, og eiendommene til Hellik Teigen AS.

Det godt etablerte industriområdet på Hanøytangen utenfor Bergen har i mange år vært en viktig del av offshoredivisjonen i Bergen Group. Nå vurderer Bergen Group det som strategisk riktig å bringe inn nytt internasjonalt eierskap som kan overta den videre utviklingen av riggservice aktivitet på Hanøytangen.

-Offshore-markedet har blitt mer utfordrende, volatilt og kompleks. En økt internasjonal konkurranse er forventet. Dette krever en betydelig og fleksibel prosjektkapasitet, samt fremtidige investeringer i en videreutvikling av området. Bergen Group har i denne sammenhengen vurdert ulike strategiske alternativer og finansielle tiltak for fremtidig utvikling av Hanøytangen. Styret i Bergen Group har etter en omfattende prosess konkludert med at salg av både fast eiendom og operasjonell aktivitet som det beste tilgjengelige alternativet, sier styreleder Magnus Stangeland i Bergen Group ASA.

Partene regner med at transaksjonen sluttføres i løpet av 3-4 uker. Salget omfatter ikke den positive økonomiske effekten av den pågående arbeidet på Safe Bristolia. Dette riggprosjektet forventes å bli ferdigstilt av Bergen Group omtrent samtidig med overtagelsen.

Transaksjonen innebærer at Bergen Group sin posisjon som veletablert leverandør av riggservice, vedlikehold og klassing overføres til Semco Maritime.

-Bergen Group har gjennom mange år arbeidet med Semco Maritime på ulike prosjekter på Hanøytangen. Vi er fornøyd med å overlevere den fremtidige utviklingen av dette unike offshoreverftet til et veletablert internasjonalt entreprise- og engineeringsselskap. Vi ser også et spennende potensial i et fremtidig samarbeid mellom Bergen Group og de nye eierne på Hanøytangen, basert på Bergen Group Services og deres sterke posisjon innen industriell og maritim service, sier Stangeland.

Semco Maritime ser frem til å overta den operative virksomheten på Hanøytangen:

-Oppkjøpet er et viktig strategisk skritt for Semco Maritime knyttet til vår ambisjon om å bli Nordsjøens ledende selskap innen prosjekter, service og vedlikehold for riggmarkedet. Hanøytangen har utmerkede verfts-fasiliteter og den dypeste tørrdokken i Europa. Det er en perfekt match til våre eksisterende anlegg i Esbjerg og Invergordon. Hanøytangen kompletterer således vår oppsett i Nordsjø-triangelet, og innebærer at vi kan tilby våre kunder et av de største og sterkeste riggoppgraderinger og servicetilbud i Europa, sier konsernsjef Steen Brødbæk i Semco Maritime AS.

I tillegg til salg av den operative aktiviteten til Semco Maritime, har Bergen Group også solgt selskapets eiendommer på Hanøytangen til Hellik Teigen AS. Dette selskapet har i dag et sterkt fotfeste på Hanøytangen, både gjennom sitt eierskap i Norscrap West som er nabo selskapet til offshoreverftet, og gjennom sin tilstedeværelse som en stor grunneier i området.

-Hanøytangen, med sin beliggenhet og fasiliteter, er et unikt område i europeisk sammenheng. Vi er veldig fornøyd med denne muligheten til å utvide vårt eierskap i området. Vi ser frem til å ønske en så sterk og anerkjent aktør som Semco Maritime velkommen på permanent basis til Hanøytangen, og er sikker på at de vil lykkes i å realisere det fulle markedspotensialet av fasilitetene, sier administrerende direktør Ring Tore Teigen i Hellik Teigen AS.

-Vi ser frem til å samarbeide med Hellik Teigen, som en sterk lokal partner, om den fremtidige utviklingen av anlegget på Hanøytangen der vi ser store muligheter. Vi går inn i dette engasjementet for å etablere en sterk tredje fot i vår Nordsjø-baserte riggoppgradering og servicevirksomhet, og er trygge på at vi kan overføre kunnskap, prosedyrer og den beste praksis fra våre andre enheter og således benytte markedspotensialet til å gjøre Hanøytangen vellykket og lønnsomt, sier Steen Brødbæk.

Etter salget av Bergen Group ASAs eiendommer og drift på Hanøytangen, er konsernets gjenværende operasjonell aktivitet knyttet til Services-segmentet som består av Bergen Group Services og Bergen Group Skarveland. Disse to selskapene, med totalt 250 ansatte, hadde i 2014 samlede driftsinntekter på ca. 400 millioner kroner. Salget av Hanøytangen gjør at Bergen Group kan styrke den pågående prosessen med å videreutvikle disse selskapene og deres sterke posisjon innen industriell og maritim service, inkludert prefabrikasjon og serviceoppdrag inn mot olje- og gassnæringen. Bergen Group sitt Services-segment har i løpet av 2014 økt ordrereserven fra 45 millioner kroner til 171 millioner kroner. Konsernet gjennomførte tidligere i år et oppkjøp av virksomheten til Fjell Industries AS som et ledd i prosessen med å forberede for videre vekst i konsernets videreførte virksomhet.

Provenyet fra transaksjonen vil bli brukt til å nedbetale gjeld og styrke konsernets likviditetsposisjon.

Eiendomstransaksjonen vil resultere i følgende estimerte regnskapsmessige effekter:

  • Nedskriving på ca NOK 145 millioner tilordnet varige driftsmidler, som vil bli regnskapsført i årsregnskapet for 2014.
  • Netto reduksjon på ca NOK 20 millioner vedrørende utsatt skattefordel, som vil bli regnskapsført i årsregnskapet for 2014.
  • Netto gevinst før skatt på ca NOK 20 millioner tilordnet til avhendelse av investering i felleskontrollert virksomhet, som vil bli regnskapsført i kvartalsrapporten for andre kvartal 2015.

Salget av den operasjonelle virksomheten vil resultere i en netto gevinst før skatt på ca. NOK 30 millioner tilordnet til avhendelse av operasjonell virksomhet, som vil bli regnskapsført i kvartalsrapporten for andre kvartal 2015.

En utvidet melding knyttet til salgsavtalene vil bli offentliggjort senere denne uken i henhold til løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.

 

Kontaktpersoner:

Semco Maritime: konsernsjef Steen Brødbæk, tel. +45 3038 6477

Hellik Teigen AS: Adm.dir. Ring Tore Teigen, +47 414 46 000

Bergen Group ASA: Styreleder Magnus Stangeland, +47 916 61 010

 

Nøkkelinformasjon om selskapene

Bergen Group er en veletablert norsk leverandør av produkter, tjenester og løsninger til offshore og maritim industri. Kjernevirksomheten er knyttet til Riggservice, Maritime Service og Subsea & Offshore service. Konsernet har gjennom flere år utviklet en omfattende kapasitet og kompetanse knyttet til komplekse maritime serviceoperasjoner. Bergen Group ASA er notert på Oslo Børs med ticker BERGEN. Se www.bergengroup.no  for mer informasjon.

Semco Maritime er et internasjonalt prosjekt -og ingeniørkonsern som leverer løsninger, prosjekter og arbeidskraft for energisektoren over hele verden. Selskapet har i mer enn 30 år levert omfattende prosjektledelse i alle faser av energiprosjekter; fra nøkkelferdige tekniske løsninger til driftsstøtte og leveranse av komponenter, systemer og løsninger. Semco Maritime er et internasjonalt selskap med 2000 ansatte og avdelinger i Danmark, Norge, Storbritannia, UAE (Dubai), Singapore, Vietnam, Australia, Mellom-Amerika og USA. Selskapets hovedkontor er plassert i Esbjerg, Danmark. For ytterligere informasjon vennligst se www.semcomaritime.com

Hellik Teigen Gruppen er en av Norges største og ledende selskap innen gjenvinning av jern og metall. Familiebedriften ble etablert i 1901 og har utviklet seg til å bli en moderne landsdekkende gjenvinnings- og industrivirksomhet. Hellik Teigen Gruppen er også en stor aktør innen riving, dekommisjonering og miljøsanering av industrikonstruksjoner og bygg. Gruppen besitter også en portefølje med industrieiendommer som forvaltes for egen bruk og utleie. Hellik Teigen Gruppen har rundt 150 ansatte fordelt på ulike avdelinger i Norge. Hovedkontoret ligger i Hokksund. For ytterligere informasjon, se www.hellik-teigen.no

..