27 januar 2015

Bergen Group - innkalling til ekstraordinær generalforsamling 16. februar 2015

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Bergen Group ASA mandag 16. februar 2015 kl. 10.00 lokal tid.

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli avholdt i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS, Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen.

Brian Chang Holdings Limited, som kontrollerer aksjer som utgjør mer enn 5 % av selskapets aksjekapital, har i medhold av allmennaksjeloven § 5-7 (2) krevd at styret kaller inn til en ekstraordinær generalforsamling for å velge to nye personlige varamedlemmer til styret. Brian Chang Holdings Limited foreslår Alexander S. Lund som personlig varamedlem for Brian Chang og Tracy Chang som personlig varamedlem for Sutharshan Tharmaratnam.

AS Flyfisk, den andre hovedaksjonæren i selskapet, har meddelt at de kommer til å støtte forslaget om valg av de to overnevnte varamedlemmene til styret.

Innkallingen har i dag blitt distribuert per post til alle aksjonærer med kjent adresse. Innkallingen kan også lastes ned her.

Kontaktperson:

Øyvind Risnes,
Konserndirektør Organisasjon og Samfunnskontakt,
+47 480 48 561