19 desember 2014

Bergen Group - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 9. Januar 2015

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Bergen Group ASA fredag 9. januar 2015 i Austevoll

Brian Chang Holdings Limited, som kontrollerer mer enn 5 % av selskapets aksjekapital, har i medhold av allmennaksjeloven § 5-7 (2) krevd at styret kaller inn til en ekstraordinær generalforsamling for å velge to ytterligere medlemmer til styret. Aksjonæren AS Flyfisk har fremmet et alternativt forslag om valg av ett nytt medlem og to nye varamedlemmer til styret.  

Innkallingen har i dag blitt distribuert per post til alle aksjonærer med kjent adresse. Innkallingen er også tilgjengelig på Bergen Group sin hjemmeside.  

Vedlagt følger innkalling med vedlegg.  
 
Kontaktperson: Øyvind Risnes, Konserndirektør Organisasjon og Samfunnskontakt +47 480 48 561