27 mai 2009

Bergen Group etablerer eget selskap for skipsdesign

”Bergen Group Ship Design” er etablert med hovedsete i Trondheim. Selskapet springer ut fra Bergen Group Fosen. Etter et vellykket samarbeid med MARINTEK (SINTEF) om utvikling av ”FosenOptima”, et eget design for store passasjerferger, har selskapets designavdeling blitt en viktig konkurransefaktor for selskapet.  Bergen Group konsernet ønsker nå å bygge videre på denne suksessen og etablerer et eget designselskap.

Bergen Group konsernet ser et fremtidig marked for mer miljøvennlige og driftsoptimale skip fremover både i offshore og passasjerferger. – Vi har hatt en boom i etterspørselen etter tradisjonelle skip i årene før finanskrisen. Når markedet tar seg opp igjen, vil det være på bakgrunn av nye og mer krevende oppgaver innen oljeservice til havs, eksempelvis i nordområdene. Med et eget selskap for skipsdesign som kan bygge på den omfattende erfaringen som ligger i våre verftsbedrifter og samtidig etablere nærhet til forskningsmiljøet i MARINTEK (SINTEF) og NTNU, kan vi oppnå en unik posisjon, mener Bergen Groups konsernsjef Pål Engebretsen. Han tilføyer: - Skipsverft i Norge må utvikle seg til ledende kunnskapsbedrifter for å ha en fremtid, og dette er et av mange tiltak for å utvikle oss i en slik retning.

Bergen Group har orientert MARINTEK og SINTEF om planene for det nye designselskapet. Konsernsjef Unni Merete Steinsmo (SINTEF) og fungerende administrerende direktør Oddvar Eide i MARINTEK ser positivt på planene. – Dette er en god tilvekst til det maritime miljøet i Trondheim, og det vil styrke vårt samarbeid med industrien. Det utdannes mange dyktige skipsingeniører ved NTNU, og dette kan bli et spennende alternativ for de som ønsker å bli her, mener Steinsmo. Eide ser frem til et aktivt samarbeid med det nye selskapet. – Dette kan styrke vårt inngrep med miljøer og kunder som vil generere nye forskningsoppgaver hvor resultatene kan bli svært matnyttig for norsk leverandørindustri, sier han.

I første omgang etableres selskapet ved at en kjernestab fra Bergen Group Fosen lokaliseres i nye kontorer i Trondheim bl.a. for å oppnå nærhet til NTNU og SINTEF- miljøet Gradvis vil dette miljøet bygges opp etter hvert som konkrete prosjekt/oppgaver blir definert.   Bergen Group Skipsdesign vil etablere samarbeid både med andre etablerte skipsdesignselskap og underleverandører både i Norge og utlandet.  – Det er ikke noe poeng for oss å ta over eller kopiere det som allerede utmerkede leverandører allerede gjør, poengterer Engebretsen; - Bergen Group Ship Design skal konsentrere seg om fremtidens designutfordringer, avslutter han.