24 august 2009

Bergen Group Rosenberg og Troll WindPower samarbeider om trafo-stasjoner til havs

Bergen Group Rosenberg og Troll WindPower har inngått en samarbeidsavtale som styrker selskapene i konkurransen om å bidra med leveranser til det voksende markedet for vindmølleparker til havs.

foto__Offshore_Substation_-_low.jpg

Samarbeidet mellom det maritime industrikonsernet Bergen Group og den internasjonale vindmølle ekspertisen i Troll WindPower gjelder bygging og levering av offshore transformatorstasjoner for det europeiske markedet. Selskapene har kombinert lang industriell erfaring med innovativ energikunnskap til å utvikle en såkalt modularisert offshore transformatorstasjon som skal tilbys til det voksende markedet for vindparker til havs.  Mellom 5.000 og 10.000 bunnfaste offshore vindmøller er allerede vedtatt utbygget i Nordsjøen over de neste 5-10 år, og alle disse vindparkene trenger et elektrisk knutepunkt for å få den elektriske energien til land og ut i markedet.

Plattformene skal bygges på Bergen Group Rosenberg i Stavanger hvor alle de elektriske komponentene skal testes før plattformene fraktes til de ulike lokasjoner.

Rent teknisk er plattformen bygget opp av moduler som gjør den veldig fleksibel med hensyn til ulike størrelser på vindparker. ”All styring, elektrisk beskyttelse og kontroll av plattformen kan dessuten skje fra land. Dette sammen med annen banebrytende teknologi gjør plattformen ledene på markedet og vil redusere drift og vedlikeholdskostnadene” påpeker administrerende direktør Kyrre Nese i Bergen Group Rosenberg og administrerende direktør Yngve Aabø i Troll WindPower

Bergen Group Rosenberg er et heleid datterselskap av det maritime industrikonsernet Bergen Group som er notert på Oslo Børs. Troll WindPower er et selskap som eies av Troll Power, ulike investorer og selskapet NorWind. Se www.bergengroup.no og www.trollwindpower.no for mer informasjon om selskapene.