9 oktober 2009

Vellykket samarbeid om solcelledrevet navigasjonshjelpemiddel

Bergen Group har samarbeidet tett med bergensfirmaet ComPower om konstruksjon og produksjon av et navigasjonshjelpemiddel beregnet for ubemannede offshore-installasjoner. De første syv enhetene er allerede installert på Ekofiskfeltet og på to boostere i britisk sektor.

Når et oljefelt nærmer seg slutten av sin levetid skal det demonteres og fraktes bort. Noen av installasjonene er imidlertid bygget som faste betong installasjoner, og lar seg ikke like lett fjerne. Disse må da merkes slik at de synliggjøres som en fare for passerende skipstrafikk.

SCOL, eller ”Self Contained Offshore Lighthouse” er et navigasjonshjelpemiddel beregnet nettopp for dette formålet; å merke ubemannede, strømløse offshore installasjoner. De første syv enhetene er alt installert på Ekofiskfeltet og på to boostere i britisk sektor, og tilbakemeldingene er gode.

Det er bergensfirmaet ComPower som står bak prosjektet etter en henvendelse fra Conoco Phillips. Bergen Group kom tidlig inn i prosjektet som leverandør av metallstrukturen for enhetene, og hadde også jobben med å designe løftesettet som skulle brukes.

Disse enhetene er konstruert og produsert for å kunne tåle ekstremt tøffe påkjenninger over lang tid uten å være avhengige av noen form for ettersyn. I denne sammenheng er det viktig at enhetene konstrueres og styrkeberegnes slik at de tilfredsstiller kravene. Utfordringene med vektbegrensninger og bemanningsfrie leveringer innebærer også at det måtte utvikles en del nye løsninger helt fra tegnebrettet av

Da disse enhetene er beregnet for forlatte installasjoner, må de kunne lastes og losses uten personell tilstede på installasjonene. Dette gjøres ved hjelp av en løfteanordning som er spesialutviklet av Bergen Group nettopp for dette formålet. Denne løfteanordningen kan benyttes både fra kranskip og fra helikopter.

Tilbakemeldingene fra sluttkunden har vært veldig gode, forteller Irene Thunes Hordvik som er daglig leder i Bergen Group Engineering. Behovet for slike løsninger forventes å øke i fremtiden, og konseptet har et internasjonalt bruksområde langt ut over Nordsjø-bassenget.

Bergen Group Engineering var ansvarlig for detaljutvikling på struktur fra grove idetegninger til fullstendige fabrikasjonstegninger, samt dokumentasjon til godkjenning i DNV, opplyser hun. Det er søsterselskapet Bergen Group SiJo på Midttun utenfor Bergen som har stått for selve fabrikasjonen. Både Bergen Group Engineering og Bergen Group SiJo er heleide datterselskaper av Bergen Group.

foto_SCOL-enhet.jpg

De første SCOL-modul er allerede på plass på både norsk og britisk sokkel.