8 november 2009

Kvartalspresentasjonen 11. november kan du se i opptak ved å klikke deg inn her

Bergen Group presenterte resultatene for 3. kvartal 2009 onsdag 11. november kl. 08.00.

Presentasjonen kan du se ved å klikke deg inn på denne linken.

Selve rapporten er tiilgjengelig på www.newsweb.no og på våre hjemmesider (under menyen "investor" og submenyen "financial reports".