18 november 2009

Bergen Group ASA flytter hovedkontoret fra Laksevåg til Marineholmen

Den 23. november 2009 flytter Bergen Group ASA hovedkontoret fra Damsgårdsveien 229 på Laksevåg til Thormøhlensgate 53c på Marineholmen.

Fra denne datoen blir hele konsernledelsen og sentrale stabsfunksjoner å finne i de nye lokalene som ligger midt mellom Høyteknologisenteret i Bergen (HIB) og Vil Vite Senteret.  Lokalene er å finne i 1. etasje til venstre for kantinen når en går inn gjennom hovedinngangen.

Se forøvrig mere detaljert kart + info under:

Kart_nytt_hovedkontor.jpg