21 januar 2010

Bergen Group-konsernet sikrer aktiviteten på Fosen

Bergen Group-konsernet har valgt å flytte hoveddelen av utrustningsarbeidet på et avansert offshore konstruksjonsfartøy fra Bergen til Fosen. Arbeidet starter opp tidlig i mars måned og sikrer aktiviteten ved Bergen Group Fosen frem til utløpet av 3. kvartal 2010.

Bygg_167-G.jpg

Skroget som i hovedsak skal utrustes på Fosen ble sjøsatt på verftet i Gdansk 22. januar. I begynnelsen av mars kommer skroget til Fosen.

Konsernsjef Pål Engebretsen konstaterer at løsningen medfører at Bergen Group får en optimal utnyttelse av egne ressurser i en periode med rekordhøy aktivitet i konsernets skipsbyggingsdivisjon.

-Samtidig får vi både opprettholdt og videreutviklet den solide kompetansen som vi har til rådighet ved Bergen Group Fosen, påpeker konsernsjefen.

Bergen Group Fosen har i lang tid levd med en usikkerhet rundt tidspunktet for gjennomføring av fire skipsbyggingskontrakter med BOA Offshore. Manglende avklaringer på finansiering har medført fare for omfattende permitteringer ved verftet i løpet av vinteren.

-Det har fra flere hold vært jobbet intenst over svært lang tid med å få på plass en tilfredsstillende finansiering på disse kontraktene. Fra vår side oppleves det både som skuffende og overraskende at det ennå ikke har latt seg gjøre få til en løsning med det statlige virkemiddelapparatet representert med GIEK og Eksportfinans, sier Engebretsen som påpeker at det fremdeles vil bli jobbet aktivt med å finne løsninger på finansiering av disse skipene.

Bergen Group-konsernet har nå selv valgt å ta grep som sikrer sysselsettingen ved Fosen.
-Dette har vi kunnet gjøre fordi vi er inne i en periode med rekordhøy aktivitet i konsernets skipsbyggingsdivisjon, og da hovedsakelig ved verftet i Bergen. Flyttingen av utrustningsarbeidet på denne båten er i seg selv en omfattende øvelse. Men vi har funnet konstruktive løsninger med både rederi, underleverandører og våre ansatte som gjør at verken marginer eller leveringstid vil bli påvirket.

- Vi får i stedet muligheten til å optimalisere bruken av egne ressurser i konsernet i en meget spennende og hektisk periode, sier konsernsjefen og viser til at Bergen Group i løpet av 2010 skal levere til sammen fire nybygg fra de to verftene på Fosen og i Bergen.

Skroget som nå skal utrustes ved Bergen Group Fosen skal sjøsettes ved det polske verftet Stocznia Gdansk fredag 22. januar, og forventes å ankomme verftet Rissa i begynnelsen av mars måned. Skipet er et avansert DP 3 konstruksjonsfartøy som bygges for rederiet Solstad Offshore. Skipet som bygges for konstruksjonsarbeid på store havdyp, er 122m langt og 23 m bredt - og har kapasitet til en besetning på 120 mann.

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Pål Engebretsen, mobil 91 11 73 69
Inge Tangerås, konserndirektør Bergen Group Shipbuilding, mobil 98 20 67 67
Arnar Utseth, Adm.dir Bergen Group Fosen, mobil 97 16 48 63