2 februar 2010

Lederskifte ved Bergen Group Rosenberg

Kyrre Nese har etter eget ønske valgt å fratre som adm. dir. ved Bergen Group Rosenberg. Kjetil Forland, leder for Bergen Group sin offshoredivisjon, tar inntil videre ansvaret for driften frem til ny leder er på plass.

-Kyrre Nese har i løpet av sine tre år ved Bergen Group Rosenberg bidratt til å styrke bedriftens posisjon i et utfordrende marked. Vi regner med at vi innen kort tid får på plass en ny leder som kan utvikle selskapet videre, sier Forland.

For ytterligere informasjon:

Kjetil Forland, leder for Bergen Group Offshore.  Mobil 932 40 027