13 februar 2010

Bergen Group søker nå etter adm.dir. ved Bergen Group Rosenberg

Bergen Group er et maritimt industrikonsern med internasjonal spisskompetanse innen skipsbygging, maritim service, offshore og teknologi og avanserte spesialskip. Konsernet har 2000 med­arbeidere langs norskekysten og en samlet omsetning på rundt NOK 5 milliarder. Hovedkontoret ligger i Bergen og konsernet er notert på Oslo Børs. Bergen Group Rosenberg er et datterselskap i Bergen Group sin offshoredivisjon. Selskapet ligger sentralt til i sentrum av Stavanger og e... r en viktig leverandør til offshorenæringen. Bergen Group Rosenberg har nærmere 600 ansatte og en godt etablert posisjon i markedet.

Til Bergen Group Rosenberg AS søker vi

Administrerende direktør

Kundeorientert videreutvikling av spennende selskap

Vi søker en markedsorientert leder med internasjonal erfaring fra offshore eller andre relaterte bransjer. Administrerende direktør er medlem av konsernets ledergruppe og rapporterer til konserndirektør offshore.

Hovedoppgaver:

  • Følge opp og videreutvikle selskapets strategier, målsetninger og driftspolitikk, og være delaktig i arbeidet med å kontrollere at disse overholdes
  • Initiere og drive kontinuerlige forbedringsprosesser med hovedfokus på Forretnings- Strategi- & Organisasjonsutvikling
  • Vedlikeholde og videreutvikle gode og tillitsfulle relasjoner til kunder, leverandører, medarbeidere, myndigheter og andre samarbeidspartnere
  • Assistere divisjonen og selskapets styre vedrørende beslutninger om fornyelse, oppgraderinger og ekspansjon av selskapet

Kvalifikasjoner:

  • Utdanning på universitetsnivå, fortrinnsvis teknisk
  • Ledererfaring innen offshore eller andre relaterte bransjer
  • Bør ha erfaring fra eller kjennskap til offshore cluster og kontaktnett i offshore industrien
  • Fortrolig med resultatansvar

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av konserndirektør Offshore Kjetil Forland, tlf. 932 40 027 eller av Mercuri Urval Executive Service v/ Hans Kr. Henriksen, tlf. 975 59 062 eller John Egil Mæland, tlf 975 59 046.  Mercuri Urval Executive Service imøteser henvendelser som kan danne uforpliktende samtale om stillingen. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søk på stillingen innen 3. mars 2010.