24 september 2008

Bergen Group Engineering forsterker EAT avdelingen

Mayomona Nazareth er 25 år gammel fra Luanda i Angola. Han har en bachelor i elektro-mekanisk ingeniørfag fra Jean Piaget of Angola, samt et mellomfag i petroleumsteknologi fra Nelson Mandela Metropolian Universuty assosiert med Vukani Petroleum Institute i Port Elizabeth i Sør-Afrika. Mayomona vil jobbe som prosjekt/automasjonsingeniør og vil holde på med utarbeidelse av IO lister, delta på FAT, oppfølging og koordinering av IAS leverandør og utstyrsleverandører samt delta ifh HAT (Harbour Acceptance Test) og sjøprøveprogram opp mot prosjektene på Halsnøy.