3 oktober 2008

BERGEN GROUP - RAMMEKONTRAKT SIGNERT MED TRANSOCEAN

Bergen Group Hanøytangen AS og Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF har signert rammekontrakt, jfr tidligere melding om intensjonsavtale publisert 5. September i år. Avtalen gjelder oppgradering av 3 rigger samt opsjon på modifikasjonsarbeid på ytterligere en enhet.

Avtalen gjelder oppgraderings- og klassearbeid for enhetene Transocean Searcher, Polar Pioneer, Transocean Arctic, samt opsjon på tilsvarende arbeider på ytterligere en enhet. Bergen Group skal
utføre detaljprosjektering, innkjøp, og være en viktig bidragsyter for total gjennomføring av prosjektene. Bergen Group estimerer at rammekontrakten har en forventet omsetning på mer enn NOK 500
millioner. Arbeidet ble påbegynt i september 2008 og vil vare ut 2009, og vil gjennomføres ved Bergen Group Hanøytangen.

Partene uttrykte ved signering av rammekontrakten ambisjoner om at dette er starten på et langvarig og omfattende samarbeid. - Bergen Group har i forbindelse med kontraktsinngåelsen overbevist oss med
fasiliteter, prosjektkompetanse og serviceinnstilling. Vi har en betydelig riggaktivitet i Nordsjøen, og dersom Bergen Group leverer, er potensialet for ytterligere samarbeid etablert, kommenterer
Asbjørn S. Olsen, Operasjonssjef Asset for Transocean Norge.

- Vi vil gjennom arbeidet vårt for Transocean demonstrere at vi kan gjennomføre store komplekse oppdrag for større internasjonale kunder og dermed for alvor sette oss på kartet som stor offshore leverandør, sier konsernsjef Pål Engebretsen i Bergen Group og fortsetter: - Vår
offshore divisjon har en unik sammensetning av kompetanse, systemkapital, produksjonsfasiliteter og strategiske lokasjoner for å møte den forventede veksten innen olje og gass segmentet.