13 februar 2009

BERGEN GROUP ÅPNER KONTOR I HARSTAD

Tirsdag 3. februar var det offisiell åpning av Bergen Group avdeling Harstad. Tilstede var blant annet representanter fra offshore- og petroleumsbransjen lokalt, ordfører Helge Eriksen, Kunnskapsparken Nord (hvor Bergen Group har 12% aksjer), samt Kjetil Forland og Rune Arnøy fra Bergen Group ASA. Ordføreren i Harstad ønsket Bergen Group velkommen til regionen.

Konserndirektør Kjetil Forland la frem visjonene for Bergen Group som ønsker å etablere seg som en stor aktør i nordområdesatsingen, og han understreket viktigheten av etableringen av et lokalt kontor i Harstad.

Bergen Groups avdeling i Harstad skal bygges opp til å bli et engineeringsmiljø rettet mot olje / gass-sektoren i nordområdene. Satsingen i Harstad betraktes som svært viktig for at selskapet er representert i de sentrale offshore miljøene, og for å etablere et godt samarbeid med aktørene i bransjen.

For Bergen Group gjennstår det nå å rekruttere flere dyktige ingeniører med arbeidserfaring som ønsker å bosette seg i Harstad.