8 mai 2009

Forsvaret tildeler Bergen Group ny vedlikeholdskontrakt

Forsvaret tildeler Bergen Group en ny vedlikeholdskontrakt. Kontrakten gjelder vedlikehold av MTU dieselmotorer og har en årlig verdi på 10 -15 millioner kroner. Kontrakten gjelder en periode på tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Fra før har Bergen Group avtale med Forsvaret om vedlikehold på de nye fregattene.

Rammekontrakten inngås mellom Forsvarets Logistikk Organisasjon (FLO) og Bergen Group selskapene Bergen Group Skjøndal og Bergen Group Laksevåg, begge tilhørende forretningsområdet Maritim Service. Den omfatter komplett service, vedlikehold og reparasjoner på 240 MTU dieselmotorer i marinefartøy og stridsvogner.
- Maritim Service er et satsingsområde for Bergen Group, og kontrakten bekrefter den sterke posisjonen Maritim Service har innen vedlikehold på MTU dieselmotorer, sier konserndirektør Inge Tangeraas. Han er glad for at selskapet ytterligere styrker sin leverandørrolle i forhold til Det Norske Forsvaret. – Forsvaret har en stabil aktivitet, uavhengig av konjunkturer, og den utvidede virksomheten på marinebasen Haakonsvern kan gi våre virksomheter i Bergen nye muligheter.
I sitt tildelingsbrev fremholder FLO at Bergen Group Skjøndal var best av alle tilbydere på alle tildelingskriterier.