5 mars 2010

Bergen Group Rosenberg skal vokse i nytt miljøbygg på Buøy

Bergen Group Rosenberg har vedtatt å øke kapasiteten og kvaliteten på selskapets ingeniørkontorer. Et nytt og topp moderne miljøbygg på rundt 15.000 kvadratmeter skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2011. Bygget vil i første omgang tilføre bedriften i overkant av 400 nye kontorer.

Oversiktsbilde_L-bygg.jpg

Nybygget ved Bergen Group Rosenberg vil romme over 400 kontorplasser i byggetrinn 1 som skal står ferdig innen utgangen av 2011.

-Det nye bygget vil gi oss et etterlengtet moderne bygg for gjennomføring av store og små ingeniøroppdrag.  Med sin umiddelbare nærhet til bedriftens allerede gode fasiliteter for fabrikasjon vil man ha et unikt miljø for effektiv gjennomføring av EPC-kontrakter. Vi vil med dette kunne tilby våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere et svært moderne og effektivt teknologisenter i hjertet av Stavanger, sier fungerende adm.dir. Rune Lie ved Bergen Group Rosenberg.

Bygget, som er tegnet av Rambøll Aros AS, vil eies og oppføres av Buøy Invest AS. Kruse Smith AS er tildelt totalentreprisen, og Bergen Group Rosenberg går inn som leietaker når bygget etter planen står ferdig i slutten av neste år.

Det nye bygget skal reises like ved hovedporten, nær dagens administrasjonsbygning. Bygget er planlagt for en fleksibel fremtidig utvidelse i takt med behovet fremover, og vil fullt utbygd romme 750 kontorplasser.

Kontorbygg-02_Rune_Lie_low.jpg

-Bergen Group Rosenberg har en klart definert vekststrategi i et marked vi har store forventninger til. Beslutningen om å sette i gang arbeidet med dette nye kontorbygget er et ledd i arbeidet med å styrke vår fremtidige posisjon og videre utvikling, sier Rune Lie (bildet).  Han er veldig godt fornøyd med at Bergen Group Rosenberg i tett samarbeid med utbygger og arkitekt har klart å jobbe frem løsninger som vil resultere i et attraktivt og fremtidsrettet bygg med det som kan karakteriseres som ”byens beste plassering og utsikt”.

Det nye bygget blir på fire etasjer preget av store og åpne glassfasader. Kontor- og planløsninger er valgt med tanke på å sikre brukerne høy trivsel og god arbeidsfleksibilitet med topp moderne utstyr. Videre er det lagt stor vekt på løsninger som gjør bygget til et miljøbygg i form av sunne materialvalg, effektiv energibruk, moderne ventilasjonssystemer, attraktive uteareal og tilrettelagt sykkelparkering. Bygget oppføres i prefabrikkerte betongelementer som magasinerer varme og utjevner forskjellene mellom natt- og dagtemperatur, og blir tilrettelagt for fremtidig bruk av grunnvarme som oppvarmings- og energikilde.

Bergen Group Rosenberg har i dag 600 ansatte, hvorav halvparten er funksjonærer. Med det nye bygget på plass har bedriften som klar målsetning å ytterligere øke kapasiteten.

For mer informasjon:

Fung. adm. dir. Rune Lie, tlf 51 93 11 05
Dir. Ingeniør & Anskaffelser Bjørn Thomas Bache, tlf 51 93 11 08