28 april 2010

Bergen Group godt forberedt på økt aktivitet i Barentshavet

-Bergen Group sin omfattende aktivitet i Kirkenes og i Murmansk gjør konsernet godt posisjonert til å bidra med ulike tjenester inn mot en fremtidig olje- og gassaktivitet i Barentshavet, sier konsernsjef Pål Engebretsen. Han ser store muligheter i kjølevannet av den historiske avtalen mellom Norge og Russland om delingen av Barentshavet.

Industrikonsernet Bergen Group er i dag en av de aller største private arbeidsgiverne i Finnmark gjennom datterselskapene Bergen Group Kimek og Bergen Group Kimek Offshore.  Disse to selskapene har til sammen 200 fast ansatte i Kirkenes-området.  I tillegg har Bergen Group 14-15 ansatte i et russisk ingeniørselskap strategisk plassert i Murmansk.

Lang erfaring

-Bergen Group har i flere år jobbet målrettet med å styrke vår posisjon og tilstedeværelse i Kirkenes-området med utgangspunkt i en forventet aktivitetsøkning i nordområdene knyttet til næringslivet generelt og olje- og gassnæringen spesielt.  Denne ukens historiske nyhet om en avklaring av delelinjen i Barentshavet gir uante dimensjoner i forhold til fremtidig aktivitet i denne regionen, slår en godt fornøyd Engebretsen fast.

Konsernsjefen er likevel opptatt av at en må ha en nøktern og realistisk tilnærming til tidspunktet for når den historiske avtalen vil kunne resultere i konkrete aktivitetsøkning i regionen.
-Bergen Group har allerede en godt etablert posisjon i denne regionen, og således en stor fordel i forhold til mange andre aktører som ønsker å klargjøre seg for den spennende fremtiden i Barentshavet. Våre bedrifter i Kirkenes og i Murmansk representerer solid kunnskap som er lokalt forankret, og vi har dessuten en omfattende erfaring med å levere tjenester på begge sidene av grensen. Konsernet har dessuten en operasjonell kapasitet og solid kompetanse tilgjengelig hos de andre selskapene i konsernet – både knyttet til offshore, skipsbygging og maritim service, påpeker Engebretsen.

Russisk kompetanse

Bergen Group Kimek sin historie går helt tilbake til 1986, og bedriften har de siste 20 årene posisjonert seg som en solid maritim servicebedrift både for det norske og det russiske markedet.  Bergen Group Kimek Offshore ble etablert i 2000, og har i løpet av disse ti årene bygget opp en solid organisasjon med omfattende kompetanse på serviceoppdrag inn mot olje- og gassindustrien.

Bergen Group Kimek Offshore kjøpte i 2006 opp et russisk ingeniørselskap i Murmansk. Dette selskapet har en historie som går tilbake til midten av 1950-tallet. Selskapet, som har 14-15 ansatte, flyttet nylig inn i nyere kontorlokaler i Murmansk for å forberede seg for videre vekst.

For evt. ytterligere opplysninger:

Konsernsjef Pål Engebretsen, mobil  +47 91 11 73 69
Adm.dir. Greger Mannsverk, Bergen Group Kimek, mobil +47 951 21 228