11 august 2010

Bergen Group BMV leverer offshoreskip for over 1,5 milliarder kroner i august

I midten av august ferdigstiller Bergen Group BMV to avanserte offshoreskip til en samlet verdi på over 1,5 milliarder kroner. Samtidig er et nytt skrog på vei fra Polen for utrustingsarbeid ved verftet på Laksevåg.

BN 164 (t.v.) og BN 165 leveres fra Bergen Group BMV i midten av august 2010.

De to nyeste skipene fra Bergen Group BMV skal begge døpes i Bergen, på henholdsvis torsdag 12. august og lørdag 14. august.  Bergen Group har dermed i løpet av tre år levert til sammen seks avanserte offshoreskip fra det tradisjonsrike verftet på Laksevåg.

Det første skipet som ble levert etter at Bergen Group (tidligere Bergen Yards Holding) overtok verftet i 2002, var Geo Celtic som ble levert til Ellen Forland Rederi i august 2007. Fra det samme designet har det senere blitt kontrahert 5 lignende skip, enten som seismikkfartøy eller som offshore konstruksjonsfartøy. Skipene er designet av Skipsteknisk i Ålesund.

-Alle skipene som er levert i denne treårsperioden er svært avanserte spesialskip til bruk innenfor offshoresektoren, forteller verftsdirektør Terje Sjumarken. De to skipene som skal døpes denne uken er et seismikkskip på 108 meter og et offshore konstruksjonsskip på 122 meter. Begge skipene er verdensledende på sine områder når det gjelder teknisk utrustning og operasjonell fleksibilitet.  Seismikkskipet skal leveres til Fugro-Geoteam, og konstruksjonsskipet skal leveres rederiet Island Offshore fra Ulsteinvik.

-Disse to skipene representerer en samlet verdi på rundt 1,5 milliarder kroner. I tillegg kommer spesialutstyr for flere hundre millioner som rederiene og operatørene selv har ansvaret for å utruste skipene med før de settes i operasjonell drift, forteller verftsdirektøren.

Bergen Group har i løpet av de tre siste årene bygget til sammen 14 avanserte offshorefartøy til ulike redere rundt omkring i verden. Seks av disse fartøyene er levert til, eller opereres av, ulike selskap i det internasjonale konsernet Fugro med hovedbase i Nederland.

Bergen Group BMV, med sine 280 fast tilsatte, har kort tid til å puste ut etter hektiske måneder med rekordaktivitet. Det er bare tre måneder siden forrige skip ble levert, og i løpet av et par uker er et nytt skrog på plass for utrustning og ferdigstillelse. Dette skipet, som er et avansert offshore konstruksjonsfartøy på 130 meter, skal leveres Fugro i slutten av 1. kvartal 2011.

Fakta om skipene som skal døpes denne uken:

BR 164 (Island Enforcer) har en lengde på 122 meter og en bredde på 23 meter. Skipet er nyutviklet av Skipsteknisk AS i Ålesund, og er et større DP3 offshorefartøy, som opprinnelig skulle ha et 24 manns dykkesystem for metningsdykk ned til 300 meter. Skipet ble solgt til Island Offshore i fjor, og ble etter dette endret til et offshore konstruksjonsfartøy forberedt for arbeid på store havdyp og i krevende farvann. Skipet fikk da montert inn en ekstra konstruksjons moon pool. ROV-systemer for operasjoner ned til 4000m havdyp ble montert inn i eksisterende moon pooler for dykkerklokker. Skipet har også fått montert en 100t offshore AHC-krani tillegg til den eksiterende 200t offshore-kraner. Dykkehangaren ble ombygget til hangar for ROV og modulhåndteringsoområde.

BN 165 (Geo Coral) er designet av Skipsteknisk i Ålesund, og er en videreutvikling av våre tidligere skip BN 160 (Geo Celtic) og BN 162 (Geo Caribbean). Dette er svært avanserte seismikk skip for leting etter olje- og gassforekomster til havs. Skipet er 108 m langt og får en maks bredde på 28 m. Skipet blir utrustet for tauing av 16 stk streamere (lyttekabler), hver med en lengde på 8000 meter. Dette gjør at skipets kabler dekker et område på ca. 9,6 km2. Skipets utrustning og teknologi er blant det ypperste som finnes tilgjengelig i dag.

Dåpssermoniene:

Media og publikum er velkomne til å delta på selve dåpsseremoniene som begge dagene finner sted på Tollbodkaien 1 i Bergen sentrum.:

Torsdag 12. august kl 12.00: Dåp av BN 165 (Geo Coral)
Lørdag 14. august kl. 12.00: Dåp av BN 164 (Island Offshore).

For evt. ytterligere spørsmål:

Terje Sjumarken, adm.dir. Bergen Group BMV – mobil 957 37 239
Inge Tangeraas, konserndirektør Bergen Group Shipbuilding – mobil 982 06 767    
Øyvind Risnes, kommunikasjonsdirektør Bergen Group – mobil 480 48 561