2 september 2010

Frydenbø Industri AS og Bergen Group med nytt samarbeid på Hanøytangen

Frydenbø Industri AS vil etablere nytt anlegg på Hanøytangen og har i den anledning innledet samarbeid med Bergen Group, som er i ferd med å bygge opp et kraftsenter for maritim og offshorerettet industri på Hanøytangen.

Frydenbo-02.jpg

Adm. dir. i Frydenbø Industri Rolf-Erik Berle-Jørgensen (t.v.) og adm.dir. Jan Tore Bø i Bergen Group Hanøytangen ser frem til et spennende samarbeid. Frydenbø sin fremtidige etablering vil skje på tomteområdet til venstre i bildet.

Det var i juni i år at Frydenbø Eiendom AS kjøpte en 26 måls tomt ved innkjøringen til industriområdet på Hanøytangen på Askøy utenfor Bergen, og her planlegger nå Frydenbø Industri AS å flytte deler av sin virksomhet.

-Frydenbø Industri AS vil bygge et kombinert lager/verksted/kontorbygg på Hanøytangen, og vil flytte deler av virksomhetene i Bergen til det nye anlegget, forteller adm. dir. i Frydenbø Industri Rolf-Erik Berle-Jørgensen.
 -Et nytt anlegg vil gi mer rasjonell drift og bedre arbeidsmiljø for de ansatte, påpeker han. 

Dyktig og solid samarbeidspartner

-Vi har lenge vært i dialog med Bergen Group om et mulig samarbeid, og ser på dem som en dyktig og spennende samarbeidspartner. Da Frydenbø Industri gradvis vil dreie mer av virksomheten mot offshore markedet, håper vi at samarbeidet over tid vil bidra til økt oppdragsmengde, sier Berle-Jørgensen.

Bergen Group har de to siste årene gjennomført investeringer for til sammen 150 millioner kroner på å utvikle Hanøytangen til et av Europas mest effektive og fleksible anlegg for vedlikehold, service og modifikasjonsoppdrag av flytende offshore-installasjoner.

-Vi har store ambisjoner om å videreutvikle Hanøytangen til et unikt industriområde med fokus på offshore-aktiviteter og maritim industri. Blant annet vil flere av Bergen Group sine etablerte virksomheter innen maritim og offshorerelatert reparasjon og vedlikehold i større grad knyttes opp til Hanøytangen. Frydenbø Industri AS sin kommende etablering på området vil bidra sterkt til den videre veksten og utviklingen av dette unike industriområdet, sier konsernsjef Pål Engebretsen i Bergen Group.
Frydenbø konsernet er fortsatt i planleggingsfasen og vil i de kommende månedene vurdere omfanget av flyttingen i samråd med de ansatte. Det er grunn til å tro at en flytting tidligst ville kunne gjennomføres primo 2012.

Om selskapene:

Frydenbø Industri AS er ett av tre konsern i Frydenbø Group.  Blant selskapene i konsernet inngår Frydenbø Power AS, Frydenbø Electric AS, Frydenbø Marine Services AS og Frydenbø Sabb Motor AS.  I tillegg eier konsernet 15,4 % av den tyske propell produsenten Schottel GmbH.

Selskapene i Frydenbø Industri er blant Norges fremste leverandører av marine dieselmotorer, propellanlegg, turboladere og strømaggregater. Konsernet er blant markedslederne på livbåtmotorer verden over, og har lang erfaring innen skipsmegling, inspeksjonstjenester og elektromekanisk service og salg. Selskapene utfører reparasjoner, service og vedlikehold innen industri og shipping.

Frydenbø Industri AS har ambisjoner om å vokse innenfor sitt kjerneområde maritim industri, og tidligere i sommer kjøpte konsernet to nye selskaper - Delta Marine AS og Christen Dale & Co AS.

Bergen Group er et børsnotert maritimt industrikonsern med hovedfokus på offshorenæringen og avanserte spesialskip. Konsernet har sin spisskompetanse innen skipsbygging, maritim service, offshore og teknologi, og omsatte i 2009 for 5,1 milliarder kroner. Konsernet har totalt 1.800 ansatte, og nærmere 600 av disse er knyttet til ulike selskaper i Bergensområdet. Bergen Group Hanøytangen er en del av konsernets offshore-divisjon. Selskapet har alt etablert seg som en viktig internasjonal aktør på markedet for service- og vedlikeholdsoppdrag på borerigger. 

Kontaktpersoner:

Adm.dir. i Frydenbø Industri AS, Rolf-Erik Berle-Jørgensen, mobil 922 35 696.
Kommunikasjonsdirektør Bergen Group, Øyvind Risnes, mobil 480 48 561.