21 oktober 2010

Safe Scandinavia til Bergen Group Hanøytangen

Bergen Group Hanøytangen er tildelt oppdraget med å gjennomføre et landligge for boligriggen Safe Scandinavia (bildet). Ankomst er planlagt den første uken i november, og estimert liggetid er en uke.

foto_Safe_Scandinavia_low.jpg

Safe Scandinavia skal i løpet av oppholdet mobiliseres for ett nytt oppdrag i vintermånedene, i tillegg til at det skal utføres en del modifikasjoner og inspeksjoner.

Safe Scandinavia ble bygd i 1984 ved Aker Verdal basert på er såkalt Aker H-3.2E design. Riggen het tidligere PolyCrown, og lå blant annet på Statfjordfeltet fra den var ny og frem til 2000. Den flytende boligriggen, som i dag har kapasitet på inntil 583 sengeplasser, var i april 2007 den første flytende enheten som fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) som flotell. Safe Scandinavia opereres av Prosafe Offshore Limited (Prosafe).