3 mars 2011

Bergen Group Dreggen etablert med daglig leder i Brasil

Bergen Group Dreggen har nå styrket sin tilstedeværelse i Brasil ved å ansette Suzana Sandoval Barros (bildet) som leder for Brasil-kontoret.

Suzana_Barros-02_low.jpg

Suzana Sandoval Barros har en omfattende erfaring fra olje og gassvirksomhet i Brasil fra ulike ledende posisjoner som blant annet finansdirektør, salgs- og markedssjef og prosjektkoordinator i etablerte brasilianske og internasjonale selskaper. Nå kommer hun fra Frontier Drilling hvor hun siden 2003 har hatt ulike markedsrelaterte posisjoner.

Bergen Group Dreggen startet opp sin Brasil-virksomhet i samarbeid med det norske selskapet Noreq for ca ett år siden. Nå har Bergen Group Dreggen valgt å forsterke satsingen gjennom etablering av en egen organisasjon for å forberede seg for videre vekst i det brasilianske markedet.

Bergen Group Dreggens kontor i Brasil er lokalisert i Torre do Rio Sul sammen med den norske Inkubator Office (NBIO) i den norske forretningsklyngen i Rio de Janeiro.

Bergen Group Dreggen AS, er et datterselskap av den maritime industrigruppen Bergen Group ASA med 1.700 ansatte og hovedkontor i Norge. Bergen Group Dreggen leverer kraner og løfteutstyr til skip og offshore industrien over hele verden.  I tillegg til å utgjøre en del av Bergen Groups verdikjede innen skipsbygging og offshore, har selskapet en betydelig portefølje av egne kunder. Bergen Grop Dreggen er en del av konsernets teknologi-divisjon.

For eventuelt ytterligere informasjon:

Ms. Suzana Sandoval Barros, Country Manager Bergen Group Dreggen Brazil
E-mail: suzana.barros@bergengroup.no

Halldor Rongve
Adm.dir. Bergen Group Dreggen
Phone +47 970 52 881