18 juli 2011

Oppdatert oversikt over styret i Bergen Group ASA

På ordinær generalforsamling i Bergen Group ASA onsdag 29. juni 2011 ble det valgt inn flere nye medlemmer i konsernstyret.

På ordinær generalforsamling i Bergen Group ASA onsdag 29. jun i 2011 ble det valgt inn flere nye styremedlemmer.

En oppdatert oversikt over styret i Bergen Group ASA finner du her