3 april 2012

Bergen Group Dreggen inngår strategisk samarbeid i Brasil.

Bergen Group DREGGEN har inngått avtale med den brasilianske industriaktøren Koch Metalúrgica, om strategisk samarbeid rundt utvikling og produksjon av offshorekraner til den voksende brasilianske olje og gassindustrien.

-Samarbeidet åpner for store muligheter i  ett av verdens mest ekspansive og krevende olje og gassmarkeder. Avtalen med Koch Metalúrgica styrker vår posisjon I dette markedet, uavhengig av store investeringer og en krevende etableringsperiode, sier adm.dir. Halldor Rongve i Bergen Group Dreggen.

Målet er at vi sammen skal posisjonere oss som en betydelig leverandør av offshorekraner i Brasil. Ved samarbeidet DREGGEN/KOCH kan vi fra nå av produsere våre kraner i Brasil og dermed umiddelbart innfri kravene til lokalt innhold, sier Rongve.

Koch Metalúrgica er hjemmehørende i staten Rio Grande do Sul og har siden etableringen I 1924 blitt en betydelig leverandør av kraner og løfteutstyr til industrien både i Brasil og Latin Amerika for øvrig.
Bergen Group DREGGEN er lokalisert i Norge og har gjennom 25 år levert marine kraner og løfteutstyr til den internasjonale skips- og offshoreindustrien. Bergen Group Dreggen er lokalt representert ved det brasilianske datterselskapet Bergen Group Dreggen do Brasil, som ble etablert for ca ett år siden.

Begge selskapene har opplevd betydelig vekst, der tekniske kompetanse, innovasjon og fokus på kontinuerlig produktutvikling har vært en fellesnevner. Produkter som lanseres som resultat av forente ressurser mellom de to selskapene, vil lanseres som DREGGEN-KOCH.

Bergen Group Dreggen har de siste årene arbeidet målrettet i å styrke sin internasjonale tilstedeværelse gjennom etablering av egne salgs- og servicekontorer i Brasil og i Singapore. Begge disse etableringene har allerede gitt resulterer i form av kontrakter, blant annet kontrakten på 12 kraner til fire nye Panamax tankskip for Transpetro forrige måned.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Halldor Rongve, Adm. dir. Bergen Group Dreggen, tel +47 970 52 881 eller
Suzana Barros, Country Manager Bergen Group Dreggen do Brasil, tel + 55 21 9226 2205