14 september 2012

Bergen Group trenger flere medarbeidere for å vokse videre

Bergen Group er inne i en spennende vekstperiode, og i løpet av første halvår har konsernet doblet ordrereserven. Vi har i dag 1.600 erfarne og motiverte medarbeidere tilknyttet godt etablerte selskaper strategisk plassert i sentrale områder langs Norskekysten. Disse selskapene er organisert innenfor de tre divisjonene Offshore, Shipbuilding og Services.

Se under menyen "rekruttering" for informasjon om de ulike posisjonene vi ønsker å fyllle med dyktige, engasjerte og motiverte medarbeidere.

I Bergensomrdået har flere selskaper i konsernet gått sammen om en felles rekrutteringskampanje som vil være synlig i avisene i regionen i andre halvdel av september (se under).

Stillingsannonse_Sept12-01.jpg