12 september 2013

NorYards AS klar for nye skipsbyggingskontrakter

I forbindelse med avtalen som ble inngått i juli 2013 om å legge Bergen Group sin skipsbyggingsdivisjon inn i et nytt selskap med delt eierskap mellom Bergen Group og Calexco, er styret for det nye selskapet nå oppnevnt. Det nye selskapet, som har fått navnet NorYards AS, har allerede tatt nødvendige steg for å forberede innsalg av nye kontrakter.

photo_NorYards-01.jpg

Asle Solheim (t.v) og Anders Straumsheim representerer den midlertidige ledelsen i NorYards AS, sammen med Yuriy Dovgiy (ikke avbildet).

Når salget av konsernets skipsbyggingsdivisjon til det nye selskapet er ferdig, vil Calexco erverve 51 prosent eierskap i NorYards AS. Alle eksisterende skipsbyggingsprosjekter i Bergen Group vil fra samme dato ferdigstilles av NorYards AS gjennom en serviceavtale som sikrer avtalt kvalitet og leveringstider.

I perioden frem til en permanent rekruttering er sluttført, vil NorYards AS bli administrert av følgende nøkkelpersonell med virkning fra i dag:

  • Asle Solheim vil være selskapets administrerende direktør. Solheim vil kombinere dette med sin nåværende stilling ved konsernsjef i Bergen Group ASA.
  • Anders Straumsheim vil være ansvarlig for markedsføring og salg. Straumsheim vil kombinere dette med sin nåværende stilling som administrerende direktør ved Bergen Group Fosen.
  • Yuriy Dovgiy blir viseadm. direktør for NorYards AS. Dovgiy vil kombinere dette med sin nåværende stilling som salgs- og markedsdirektør i Zaliv Shipyard. Han vil, i tillegg til andre oppgaver, også bidra med markedsføring og salg sammen med Anders Straumsheim.

-Samarbeidet gir NorYards AS en vesentlig styrket posisjon gjennom hele verdikjeden – fra grunnleggende design, detaljprosjektering og engineering frem til skrog-konstruksjon og endelig ferdigstillelse av skipene. NorYards AS har et spennende grunnlag for fremtidig vekst i et internasjonalt marked for bygging av ulike offshoreskip og spesialfartøy, påpeker Asle Solheim.

NorYards AS holdt sin første generalforsamling denne uken, og har valgt et styre bestående av tre representanter fra hver av partene. Mr. Sutharshan Tharmaratnam er utnevnt til styreleder. Han er finansdirektør i Brian Chang Holdings Limited, som representerer den største nåværende aksjonær i Bergen Group. Konsernets to øvrige styrerepresentanter i NorYards AS er Magnus Stangeland og Oddvar Stangeland.

Calexco er representert i styret med Mykola Kuzmenko som er leder av representantskapet i Zaliv Shipyard, samt Yuri Rioneli og James Henry Merrick.

NorYards AS vil ha rundt 400 ansatte i Norge basert på dagens fast ansatte på Fosen og BMV. Selskapet vil allerede på gjennomføringstidspunktet være sikret høy utrustningsaktivitet gjennom serviceavtaler med Bergen Group knyttet til ferdigstillelse av Bergen Groups eksisterende skipsbyggingskontrakter.

Asle Solheim er fornøyd med at fremdriften i etableringen av det nye selskapet går som planlagt. Partene undertegnet aksjekjøpsavtale 19. juli og transaksjonen forventes å bli gjennomført i 1. kvartal 2014. NorYards AS har allerede, i påvente av endelig etablering, sikret finansieringstilsagn på inntil USD 40 millioner til finansiering av skrog til nye prosjekter. I tillegg vil de to aksjonærene Bergen Group og Calexco bidra med til sammen 50 millioner kroner i egenkapital til NorYards AS, som gir selskapet arbeidskapital for å sikre en solid kapitalbase for videre ekspansjon.

For ytterligere informasjon:

Asle Solheim, tlf. +47 993 28 465
Konsernsjef i Bergen Group ASA og konstituert adm. direktør NorYards AS

Anders Straumsheim, tlf. 47 932 41 519, Anders.straumsheim@noryards.com
Administrerende direktør i Bergen Group Fosen og konstituert salgs- og markedsansvarlig for NorYards AS.

Det vises for øvrig til tidligere distribuerte børsmeldinger knyttet til endringer i eierskap av Bergen Group Shipbuilding, datert 19. juli og 24. juli 2013.