4 februar 2014

Bergen Group Fosen har nå sluttført en vellykket levering av MS “Bergensfjord” (BN88) til rederiet Fjord Line.

Fjord Line fikk mandag 3. februar 2014 overlevert MS «Bergensfjord» fra Bergen Group Fosen. Dette er den andre av to store og miljøvennlige cruiseferger som er bygget ved verftet i Rissa. – Ferdiggjøringen av skipet har gått raskere enn planlagt. Vi vurderer derfor muligheten for å starte seilingene tidligere enn planlagt, sier administrerende direktør Ingvald Fardal.

Bergensfjord_testtur-06.jpg

MS «Bergensfjord» seiler tirsdag 4. februar 2014 fra Bergen Group Fosen.

MS «Stavangerfjord» startet seilinger på linjene Bergen – Stavanger – Hirtshals og Hirtshals – Langesund i juli i fjor.

– Med både MS «Stavangerfjord» og MS «Bergensfjord» i drift realiserer vi vårt mål om daglige avganger for transport av passasjerer og gods fra alle fire havner. Dermed starter en ny æra i fergetrafikken mellom Norge og EU som vil få stor betydning både for reiselivet og næringslivet for øvrig. Salget av billetter i sommermånedene er meget lovende både i Norge og på kontinentet, fremholder Fardal.

Innkjøring til seilingsstart

Etter overleveringen i Rissa i går legger  MS «Bergensfjord» i dag fra kai med kurs mot Hirtshals. I ukene fremover skal Fjord Line installere utstyr om bord og mannskapet skal drilles i alle prosedyrer for sikker og effektiv drift av skipet. Første ordinære seiling har vært planlagt til torsdag 3. april fra Bergen.
– Vi er meget tilfreds med at Bergen Group Fosen har levert skipet i henhold til den tidsplanen som ble avtalt i fjor sommer. Dermed har vi nå tilstrekkelig tid til innkjøring av teknisk utstyr og kvalitetssikring av drift og logistikk. Hvis mulig kommer vi til å starte seilingene tidligere enn planlagt, sier Fjord Line­-sjefen.

Mest miljøvennlige i verden

Fjord Lines to nye cruiseferger er helt identiske med motorer som drives med flytende naturgass (LNG). Utslippet av NOx reduseres av den grunn med 92 prosent i forhold til utslipp fra skipsmotorer som drives med tradisjonell tungolje. Utslipp av svovel elimineres fullstendig, mens utslipp av partikler reduseres med 98 prosent. Dessuten medfører den teknologien Fjord Line benytter en reduksjon av utslipp av drivhusgasser (CO2) med 23 prosent. Også ved landligge er luftforurensningen minimal. Cruisefergene er dermed de mest miljøvennlige i sitt slag i verden.

Lengden på de nye cruisefergene er 170 meter, perfekt konstruert for å tåle Nordsjøens bølger og gi passasjerene en behagelig og stabil seilas. Skipene kan ta inntil 1.500 passasjerer og har 306 lugarer, samt bildekk med plass til inntil 600 personbiler, vogntog og last.

Fjord_Line_Overlevering_MS_Bergensfjord_low.jpg

Adm. direktør Ingvald Fardal i Fjord Line i blå jakke fikk mandag overlevert MS «Bergensfjord» av adm. direktør Anders Straumsheim ved Bergen Group Fosen. Til venstre på bildet står prosjektleder Håvard Larsen i Bergen Group Fosen og til høyre Morten Larsen, teknisk direktør og prosjektansvarlig i Fjord Line.