12 februar 2014

Bergen Group Hanøytangen kjøper Scanmet AS og forbereder seg på økt satsing på offshore demolering

Bergen Group Hanøytangen er nå i prosess med å inngå en avtale med eierne bak bedriften Scanmet AS om kjøp av selskapet. Scanmet AS er blant de eldste og mest erfarne selskapene i Norge som utfører demolering (decommisioning) av oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Selskapet er i dag lokalisert på Stord i Sunnhordaland, men i forbindelse med oppkjøpet planlegges virksomheten flyttet til industriområdet på Hanøytangen i løpet av 2014.

BG_Hanoytangen_nov_2013_-01_low.jpg

Industriområdet på Bergen Group Hanøytangen

Transaksjonen forventes gjennomført medio 2014, og er betinget av relevante godkjenninger fra myndighetene.

Konsernsjef Asle Solheim i Bergen Group ASA vurderer kjøpet av Scanmet AS som en strategisk viktig investering i prosessen med å legge til rette for en ytterligere aktivitetsøkning på Hanøytangen.

-Dette industriområdet har et unikt utgangspunkt for en lønnsom vekst innenfor flere områder. Bergen Group arbeider derfor målrettet med å supplere dagens rigg-aktivitet med andre aktivitetsområder knyttet til maritim service, subsea & offshore service og demoleringprosjekter, opplyser Solheim.

BGHT_business_areas_NEW_Febr2014.jpg

Demolering (decommisioning) blir nå ett av fire forretningsområder på Hanøytangen.

 -Når det gjelder demoleringsprosjekter vil vi ha hovedfokus på offshore-konstruksjoner. Dette er et område der Scanmet AS allerede har opparbeidet seg kunnskap gjennom flere år. Samtidig har vi allerede godt etablerte fasiliteter på Hanøytangen som kan benyttes til krevende demoleringsoppdrag, blant annet Nord-Europas største tørrdokk, påpeker Solheim. 

Konsernsjefen i Bergen Group ser også kjøpet av Scanmet AS som et viktig bidrag til å videreutvikle hele industriområdet på Hanøytangen.
- Norscrap AS er allerede godt etablert på området, og de har over flere år bygd opp en omfattende kapasitet på å behandle og gjenvinne alle typer stål og metaller. I tillegg har vi inngått et samarbeid med avfallshåndteringsselskapet SAR AS og løfte-entreprenøren Kranringen AS som begge er solide tjenesteleverandører til fremtidige demoleringsoppdrag, påpeker Asle Solheim.

I forbindelse med kjøpet av Scanmet AS vurderer Bergen Group en styrking av ingeniør-ressursene i selskapet.
- Demolering av offshore konstruksjoner er teknisk krevende prosjekter. Vi forventer det vil være et økende behov for å styrke Hanøytangen med ytterligere kapasitet og kompetanse på engineering og maritime operasjoner i årene som kommer. Det bidrar også til styrke vår markedsposisjon innenfor annen offshore- og maritimrelatert aktivitet på Hanøytangen, tror Solheim.

Scanmet AS har i dag rundt 10 årsverk knyttet til driften på Stord. Selskapet omsatte i 2013 for ca NOK 75 millioner kroner.  Partene er enige om å holde kjøpesummen konfidensiell.

Mere informasjon om Scanmet AS finnes på www.scanmet.no

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Asle Solheim, Bergen Group ASA, tlf. 993 28 465
Kommunikasjonsdirektør Øyvind Risnes, Bergen Group ASA, tlf 480 48 561
Daglig leder Gerhard Eide, Scanmet AS, tlf 901 81 069