27 februar 2014

Bergen Group – kvartalsrapport for 4. kvartal 2013

Bergen Group fikk i 4. kvartal 2013 en omsetning på 716 millioner kroner og et negativt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 76 millioner kroner. Et regnskapsmessig tap på salg av Kimek-selskapene i Kirkenes belaster kvartalsresultatet med 33,4 millioner kroner.

Bergen Group har brukt 4. kvartal til å rydde ytterligere i selskapsstrukturen i konsernet. I tillegg til salget av Kimek-selskapene i Kirkenes på slutten av året, ble driften i Bergen Group Vest Elektro avviklet i 4. kvartal. Dette selskapet hadde i 2013 et samlet driftsunderskudd (EBITDA) på 16 millioner kroner.

Konsernsjef Asle Solheim vurderer ryddeprosessen som nødvendig for å kunne skape en mer lønnsom drift der industriområdet på Hanøytangen blir hovedbase for konsernets fremtidige vekst.

-Bergen Group er allerede godt i gang med å videreutvikle Hanøytangen til å omfatte langt flere offshore-relaterte forretningsområder enn riggservice. Vi forventer at denne prosessen vil gi et vesentlig bedre grunnlag for en sunn og stabil vekst i årene som kommer, sier konsernsjef Ale Solheim. Han viser til at tre nye forretningsområder nå er under etablering på Hanøytangen: maritim service, subsea & offshore service og demoleringsprosjekter. 

-Oppkjøpet av demoleringsselskapet Scanmet forventes gjennomført i løpet av sommeren. Her er det grunn til å anta at kjøpet vil påvirke aktiviteten på Hanøytangen positivt allerede i løpet av året. Samtidig ser vi en økt etterspørsel etter våre tjenester inn mot subsea og annen offshore-relatert service. Her har vi i dag en etablert kompetanse som er avhengig av bedre fasiliteter for å kunne vokse videre. Samordningen på Hanøytangen vil gi oss denne muligheten, påpeker Solheim. 

Konsernets offshore-divisjon hadde som forventet en lav aktivitet i 4. kvartal i fjor. Bergen Group Hanøytangen fikk i kvartalet tildelt en ny kontrakt på et riggprosjekt fra Floatel International. Dette er en ny riggkunde for konsernet, og prosjektet gjennomføres i 1. kvartal 2014. Det nye prosjekt- og administrasjonsbygget med kapasitet til 150 arbeidsplasser ble tatt i bruk i januar i år, noe som har forbedret kontorfasilitetene på anlegget vesentlig.

Konsernsjefen er også godt fornøyd med at konsernets aktiviteter rettet mot maritime service har styrket sin posisjon i løpet av de siste kvartalene. Hittil i år er det inngått nye rammeavtaler for nærmere 100 millioner kroner. En av disse er en 4-årig service- og vedlikeholdsavtale med Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) knyttet til motorvedlikehold av fremdriftsmotorene til en rekke enheter i både Marine og i Hæren.   

-Bergen Group har over lang tid arbeidet målrettet med å videreutvikle konsernets kompetanse og kapasitet på gjennomføringen av komplekse maritime prosjekter. Rammeavtalen med Forsvaret vurderer vi derfor som svært viktig også rent strategisk, sier Solheim.

Skipsbyggingsdivisjonen hadde i 4. kvartal en omsetning på 594 millioner kroner og et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger på 4 millioner kroner. Divisjonen har i kvartalet levert en tilfredsstillende utvikling på de eksisterende prosjektene, både når det gjelder fremdrift og kostnadskontroll. Den siste cruisefergen til Fjord Line ble levert første uken i februar. Rederiet har varslet at skipet vil bli satt i drift allerede tidlig mars måned, tre uker før opprinnelig planlagt.

Skipsbyggingsdivisjonen har i dag fire prosjekter under bygging. To av disse er for tiden under full utrustning på Bergen Group Fosen og Bergen Group BMV, og skal leveres i 2. kvartal og tidlig 3. kvartal i år.  De to andre prosjektene er under produksjon ved skrogverftet i Romania, og ankommer Norge senere i år. Bergen Group er i prosess med å sluttføre byggefinansieringen på disse to prosjektene.

Skipsbyggingsdivisjonen vil i 1. kvartal 2014 bli solgt til NorYards AS der det internasjonale selskapet Calexco blir hovedeier.  

Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2013 finner du her.

Presentasjonen av 4. kvartal 2013 finner du her.

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Bergen Group, Asle Solheim, tlf. 993 28 465
Finansdirektør Bergen Group, Henning Nordgulen (finans), tlf. 952 65 990
Kommunikasjonsdirektør Bergen Group, Øyvind Risnes (media), tlf. 480 48 561

Vedr. presentasjonen av  rapporten for 4. kvartal 2013

I forbindelse med publiseringen inviteres det til en telefonkonferanse i dag torsdag 27. februar 2014, klokken 09:30. Telefonkonferansen vil bli ledet av konsernsjef Asle Solheim og finansdirektør Henning Nordgulen. Presentasjonsmaterialet er tilgjengelig for nedlasting på www.newsweb.no og www.bergengroup.no.

Telefonkonferanse-detaljer:
Fra Norge: tlf. 800 888 60 og kode: 323 076 + #
Fra andre land: + 47 23 18 45 00 og kode: 323 076 + #