28 februar 2014

Johannes D. Neteland utnevnt til ny konsernsjef i NorYards AS

Johannes D. Neteland har blitt utnevnt til konsernsjef for NorYards AS med virkning fra 1. mars i 2014. Han erstatter Asle Solheim som har vært konstituert konsernsjef siden selskapet ble etablert i fjor høst.

NorYards-logo_picture.jpg

Neteland går inn i stillingen som konsernsjef for NorYards som et engasjement i seks måneder fremover. En fast ansettelse vurderes i løpet av det neste halve året.

Johannes D. Neteland har en unik internasjonal erfaring fra ledende stillinger innen maritim - og offshorerelatert industri. Hans omfattende kunnskap og utstrakte nettverk representerer et sterkt bidrag til ledelsen i NorYards. De siste 16 årene har Johannes D. Neteland vært konsernsjef for det børsnoterte selskapet TTS Group ASA som har hovedkontor i Bergen.

I en ekstraordinær generalforsamling denne uken, ble Mykola Kuzmenko valgt som ny leder av styret i selskapet som erstatter for Sutharshan Tharmaratnam. Kuzmenko, representerer Calexco S.A.R.L. som er på vei inn som majoritetseier i NorYards AS. Han er også leder av representantskapet i JSC Shipyard Zaliv i Ukraina. Videre ble Asle Solheim valgt inn som nytt styremedlem i NorYards AS. Solheim er administrerende direktør i Bergen Group ASA.

Bergen Group forventer at salget av konsernets skipsbyggingsdivisjon til NorYards AS sluttføres innen utgangen av 1. kvartal 2014. Når gjennomføringen har funnet sted, vil Calexco overta majoritetseierskapet i NorYards AS, som skal bestå av NorYards BMV og NorYards Fosen. Disse to norske verftene vil sammen med NorYards Design & Engineering og NorYards Zaliv (Zaliv Shipyard i Ukraina) som en strategisk samarbeidspartnerpartner, danne NorYards Group.

NorYards har med dette etablert en sterk posisjon i hele verdikjeden innen moderne skipsbygging; fra grunnleggende design og frem til ferdigstillelse av skipene. Grunnlaget for fremtidig vekst i det internasjonale markedet for bygging av avanserte offshorefartøy og spesialskip forventes å være sterkt.

For ytterligere informasjon:

Mykola Kuzmenko, tlf. + 47 908 96 675
Johannes D. Neteland, telefon + 47 918 46 906
Asle Solheim, konsernsjef i Bergen Group ASA, telefon +47 993 28 465