4 mars 2014

Bergen Group Services tildelt rammekontrakt fra Forsvaret på ulike fagdisipliner

(Bergen, 4. mars 2014): Bergen Group Services AS er tildelt rammeavtaler fra Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) innenfor totalt åtte ulike fagdisipliner knyttet til service- og vedlikehold på Forsvarets fartøyer. På fire av disse fagdisiplinene er der inngått rammeavtale det Bergen Group har status som nr. 1 leverandør.

foto_marinebaat-02.jpg

Rammekontraktene har alle en lengde på 2 år med opsjon på forlengelse i 1 + 1 år, og forventes å kunne gi en omsetning på NOK 10-15 millioner de to første årene.

Bergen Group har over lang tid arbeidet målrettet med å videreutvikle konsernets kompetanse og kapasitet på gjennomføringen av komplekse maritime prosjekter. Dette innebærer også et dedikert fokus på å styrke de ulike fagdisiplinene i konsernet. Rammekontrakten med Forsvaret vurderes som viktig for å kunne opprettholde en kontinuerlig kompetanseutvikling.

Bergen Group Services AS, som er et heleid datterselskap av Bergen Group ASA, har i dag ca 150 tilsatte. Selskapet har ansvaret for konsernets tjenestetilbud innenfor maritim service. Aktiviteten har i dag hovedbase på Laksevåg i Bergen, men vil på sikt samlokalisere mye av aktiviteten med konsernets øvrige aktiviteter på Hanøytangen på Askøy.  Selskapet ble tidligere dette kvartalet tildelt en 4-årig rammekontrakt med Forsvaret på vedlikeholds- og servicearbeid knyttet til Forsvarets MTU-motorer.

For ytterligere informasjon:

Adm.dir. Frode Johansson, Bergen Group Services, tlf 970 80 766
Kommunikasjonsdirektør Øyvind Risnes, Bergen Group ASA, tlf 480 48 561