5 mars 2014

Bergen Group Services tildelt 10-årig service- og vedlikeholdskontrakt med Redningsselskapet.

(Bergen, 5. mars 2014): Bergen Group Services AS er tildelt en langsiktig service- og vedlikeholdskontrakt på flere av Redningsselskapets fartøyer. Kontrakten med Redningsselskapet går over 10 år og har en antatt verdi på NOK 35-40 millioner.

foto_Redningsselskapet_01.jpg

Service- og vedlikeholdsavtalen omfattet alle båtene til Redningsselskapet som benytter MTU-motorer. Dette gjelder totalt 10 redningsfartøyer som er stasjonerte ulike steder langs norskekysten. Service- og vedlikeholdsarbeidet vil både bli gjennomført ved Bergen Group Services sitt hovedverksted i Bergen og ved hjelp av mobile serviceteam som reiser rundt til Redningsselskapets baselokaliteter etter behov.

Bergen Group Services har over flere år bygget opp en omfattende kapasitet og kompetanse på service- og vedlikehold av motorer i hurtiggående fartøyer. Disse fartøyene benyttes ofte i kritiske oppdrag der en er avhengig av en meget høy driftssikkerhet, noe som også stiller store krav til service- og vedlikeholdet på motorinstallasjonene.

-Kontrakten med Redningsselskapet er et viktig bidrag i prosessen med å videreutvikle våre tjenester knyttet til krevende maritime servicetjenester. Kontrakten bekrefter vår sterke posisjon innenfor dette segmentet, konstaterer adm. direktør Frode Johansson i Bergen Group Services og viser til at selskapet nylig også har inngått tilsvarende avtaler med Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) på vedlikeholds- og servicearbeid knyttet til Forsvarets MTU-motorer.

-Denne typen service- og vedlikeholdsoppdrag krever en langsiktig horisont for å kunne vedlikeholde og videreutvikle den nødvendige kompetansen, både hos oss og hos våre samarbeidspartnere. Nå har fått på plass rammeavtaler med to meget krevende kunder som vi ser frem til å samarbeide med, sier Frode Johansson.

Bergen Group Services AS, som er et heleid datterselskap av Bergen Group ASA, har i dag ca 150 tilsatte. Selskapet har ansvaret for konsernets tjenestetilbud innenfor maritim service. Aktiviteten har i dag hovedbase på Laksevåg i Bergen, men vil på sikt samlokalisere mye av aktiviteten med konsernets øvrige aktiviteter på Hanøytangen på Askøy.  Selskapet har så langt i 1. kvartal 2014 blitt tildelt kontrakter for over NOK 120 millioner. Dette inkluderer blant annet en 4-årig rammekontrakt med Forsvaret på vedlikeholds- og servicearbeid knyttet til Forsvarets MTU-motorer, samt en rammekontrakt på flere ulike fagdisipliner knyttet til service- og vedlikehold på Forsvarets fartøyer.

For ytterligere informasjon:

Adm.dir. Frode Johansson, Bergen Group Services, tlf 970 80 766
Kommunikasjonsdirektør Øyvind Risnes, Bergen Group ASA, tlf 480 48 561