7 mars 2014

Bergen Group reduserer eksponeringen i skipsbygging

(Bergen, 7. mars 2014): Bergen Group velger nå å fremskynde prosessen med å redusere konsernets fremtidige engasjement innenfor skipsbyggingsvirksomhet til fordel for en økt satsing på offshorerelatert virksomhet.

I forbindelse med dette er det gjort avtale om salg av to gjenværende skipsbyggingsprosjekter til verftskonsernet Kleven på Sunnmøre. Salget vil frigjøre NOK 80-90 millioner i allerede investert arbeidskapital i disse to prosjektene. Samtidig bortfaller behovet for tilførsel av ytterligere arbeidskapital fra Bergen Group sin side i disse prosjektene.

Bergen Group sitt salg til Kleven omfatter kontrakter på bygging av to offshore konstruksjonsfartøy (OCV) med typebenevnelsen ST 259 CD.  Kontraktene ble inngått mellom Bergen Group Fosen og Volstad Maritime AS 1. halvår 2012.  Skrogene til begge skipene er for tiden under bygging ved Daewoo sitt verft i Romania, og vil ankomme Norge i henholdsvis 2. og 4. kvartal 2014 for utrustning og ferdigstillelse.

Konsernsjef Asle Solheim poengterer at salget av de to prosjektene til Kleven ikke får noen konsekvenser i forhold til den pågående etableringen av NorYards As der det internasjonale selskapet Calexco S.a.r.l. kommer inn som hovedeier.

-Transaksjonen med Calexco forventes sluttført innen utganger av 1. kvartal i år som tidligere annonsert. Det nye selskapet NorYards AS er allerede godt i gang med å bygge opp en meget kompetent ledelse som står klar til å videreføre Bergen Group Fosen og Bergen Group BMV under nytt navn og med ny hovedeier, sier Solheim. NorYards AS vil ved overtagelsen inngå serviceavtale med Bergen Group om å sluttføre de to pågående utrustningsoppdragene som skal ferdigstilles i løpet av våren og sommeren 2014. Dette gjelder et ankerhåndteringsskip på Fosen og et konstruksjonsfartøy på BMV.

Kontraktsansvaret for de to prosjektene som nå selges vil bli overtatt av Kleven. Bergen Group vil sitte igjen med en begrenset garantiforpliktelse frem til skipene er levert i løpet av 1. halvår 2015.

Konsernsjef Asle Solheim viser til at salget av disse to prosjektene er et resultat av de strategiske valgene som ble gjort i fjor sommer da styret gikk inn for å redusere konsernets eksponering i skipsbyggingsindustrien- og på sikt å selge seg helt ut av nybyggingsaktiviteten.

- Disse to prosjektene har ikke vært optimale kontrakter for konsernet når det gjelder krav til finansiering og behov for midlertidig arbeidskapital, noe som har lagt begrensninger på vår handlefrihet i forhold til den videre satsingen vi har innenfor offshore-relatert virksomhet.  Nå får vi frigitt en betydelig andel av allerede innskutt arbeidskapital i disse prosjektene. Dette gir oss et større handlingsrom til å forsterke ulike prosesser som er rettet mot vår strategi om å vokse innen maritime service og offshore-relatert virksomhet, påpeker Solheim.

For ytterligere informasjon:

Asle Solheim, konsernsjef i Bergen Group ASA, telefon +47 993 28 465
Øyvind Risnes, kommunikasjonsdirektør Bergen Group ASA, telefon 480 48 561