21 mars 2014

Bergen Group: Revidert avtale for salg av aksjer i Noryards AS (Bergen Group's skipsbygningsdivisjon)

(Bergen, 21. mars 2014): Bergen Group ASA har i dag signert en avtale med Calexco S.a.r.l. ("Calexco") vedrørende endringer av vilkårene for Bergen Group ASAs salg av majoritetsinteressene i NorYards AS ("Noryards") til Calexco.

De vesentligste endringene fra avtalen som ble inngått i juli 2013, og som er nærmere beskrevet i Bergen Group sin utvidede børsmelding fra 24. juli 2013, er som følger:

  • Antall aksjer i Noryards som Calexco skal erverve ved gjennomføring av transaksjonen er økt fra 51 % til 70 %.
  • Kjøpesummen for aksjene omfattet av transaksjonen er redusert fra USD 18.2 millioner til USD 13,18 millioner
  • Egenkapitaltilførselen som skal finne sted ved gjennomføring av transaksjonen er endret i henhold til de nye eierinteressene, fra en investering på NOK 25 millioner til NOK 15 millioner (30 %) for Bergen Group ASA og fra en investering på NOK 25 millioner til NOK 35 millioner (70 %) for Calexco.
  • Calexco er forpliktet til å stille til rådighet en arbeidskapitalfasilitet for Noryards på totalt NOK 100 millioner. Denne forpliktelsen kommer i tillegg til en forpliktelse for Calexco til å yte byggefinansiering for skrog med et beløp mellom USD 20 og 40 millioner.

CEO Asle Solheim anser den reviderte avtalen med Calexco som et naturlig steg i den pågående restruktureringsprosessen for Bergen Group.

-Bergen Group har iverksatt diverse tiltak for å akselerere prosessen med å redusere konsernets fremtidige involvering i skipsbygningsvirksomhet til fordel for et mer dedikert fokus på offshore relaterte aktiviteter. Den reviderte avtalen med Calexco er en naturlig konsekvens av dette, sier CEO Asle Solheim.
Gjennomføring av transaksjonen basert på den reviderte avtalen er betinget av blant annet samtykker fra enkelte tredjeparter og andre sedvanlige gjennomføringsvilkår. Gjennomføring er forventet å finne sted rundt utgangen av første kvartal 2014.

Det nye selskapet NorYards AS har allerede etablert en sterk ledelse som nå skal videreføre Bergen Group Fosen og Bergen Group BMV sine virksomheter i nye juridiske enheter under det nye navnet og med en ny majoritetseier.

For mer informasjon;

Asle Solheim, CEO Bergen Group ASA, tlf +47 993 28 465
Øyvind Risnes, Kommunikasjonsdirektør Bergen Group ASA, tlf +47 480 48 561