10 april 2014

NorYards AS tildelt kontrakt på utrustning av nytt offshorefartøy

(Bergen/Fosen 10. april 2014): NorYards AS har tegnet kontrakt med NFDS Offshore 2 AS om utrustning og ferdigstillelse av et nytt og moderne ankerhåndteringsfartøy (AHTS). Arbeidet skal gjennomføres ved NorYards Fosen (tidligere Bergen Group Fosen), og genererer utrustningsaktivitet ved verftet fra 3. kvartal i år og frem til levering i 2. kvartal 2015.

VS491_CD_ATHS_-_002_low.jpg

NFDS Offshore 2 AS er et datterselskap av Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap AS som igjen er majoritets-eid av BOA Offshore AS.  Kontraktsverdien er på i overkant av NOK 650 millioner. 

-Dette er en viktig milepæl for NorYards. Kontrakten er den første som NorYards har sikret seg etter at det nye internasjonale eierskapet kom på plass, sier konsernsjef Johannes D. Neteland i Noryards AS.

NorYards AS, består av NorYards BMV og NorYards Fosen. Disse to norske verftene har frem til nå utgjort skipsbyggingsdivisjonen i Bergen Group. Nå overføres disse til NorYards og får det internasjonale selskapet Calexco S.a.r.l. som ny hovedeier. Kontrakten er betinget at av at avtalen mellom Bergen Group ASA og Calexco S.a.r.l sluttføres som planlagt. Det forventes at endelig gjennomføring av denne transaksjonen skjer i løpet av april måned.

-NorYards har en sterk posisjon i hele verdikjeden innen moderne skipsbygging; fra grunnleggende design og frem til ferdigstillelse av avanserte offshoreskip for et krevende internasjonalt marked. Grunnlaget for fremtidig vekst innen bygging av avanserte offshorefartøy og spesialskip forventes å være sterkt, sier Johannes D. Neteland.

Det moderne ankerhåndteringsfartøyet som er nå er skrevet kontrakt på, er et søsterskip av ankerhåndteringsfartøyet som for tiden er under utrustning ved NorYards Fosen og som skal leveres i løpet av 2. kvartal i år. Skipet har typebenevnelsen VS 491 CD AHTS, og har en samlet lengde på 91m, bredde på 22m og en slepekraft på minimum 285t, samt en ROV hangar.

Skroget til det nye ankerhåndteringsfartøyet skal ferdigstilles ved Nantong Mingde Heavy Industries i Kina til sommeren, og forventes å ankomme Fosen i løpet av september måned. Levering av ferdig skip er satt til 2. kvartal 2015.

For evt. ytterligere info:

Johannes D. Neteland, konsernsjef NorYards AS, telefon + 47 918 46 906
Anders Straumsheim, adm. dir. NorYards Fosen, mobil +47 932 41 519