23 mai 2014

Bergen Group - innkalling til ordinær generalforsamling 2014

(Askøy, 23. mai 2013): Bergen Group ASA vil avholde sin ordinære generalforsamling tirsdag 17. juni kl. 11:00 på Kulturbakeriet (Storebø) i Austevoll.

Fullstendig innkalling til generalforsamlingen finner du her, Innkallingen blir også distribuert til Bergen Groups registrerte aksjonærer pr dato.

Årsmeldingen for 2013 er tilgjengelig på selskapets webside.

For videre informasjon, vennligst kontakt:

Øyvind Risnes
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt
oyvind.risnes@bergengroup.no
+47 480 48 561